آرام کردن نوزاد هنگام واکسیناسیون

یکی از دغدغه های ذهنی والدین نزدیک شدن به زمان واکسن کودکشان است.چرا که آرام کردن کودک بعد از واکسن کار سختی ست. متخصصان اطفال در یک بررسی تازه دریافتهاند که با استفاده از چند قطره محلول آب قند میتوان نوزادان را در هنگام واکسیناسیون آرام کرد تا کمتر گریه کنند. تیم مطالعاتی Cochrane پس از بازبینی نتایج 14 مطالعه قبلی که روی بیش از 1500 نوزاد در هنگام تزریق واکسنهای مخصوص اطفال صورت گرفته بود به نتایج فوق دست یافتند. این متخصصان دریافتند اگر پیش از تزریق واکسن مقدار اندکی محلول آبقند در دهان نوزاد بریزید تا بمکد، خیلی کمتر گریه خواهد کرد، در حالی که آب خالی این تاثیر را ندارد.
 کارشناسان میگویند: اگرچه محلول آبقند نوزادان را در این شرایط آرام میکند اما هنوز مشخص نیست که در تسکین درد نیز تاثیر داشته باشد. دکتر «مانال کاساب» از متخصصان علومپزشکی دانشگاه اردن که سرپرستی گروه مطالعاتی Cochrane را بر عهده داشته در این باره تاکید کرد: اگر قبل از واکسیناسیون، کودک مقداری طعم شیرینی را بچشد، هنگام تزریق کمتر گریه میکند و زودتر نیز گریهاش متوقف میشود.
به گفته متخصصان، وقتی کودک به سن دوسالگی میرسد باید حدود 10 واکسن مختلف به وی تزریق شود تا در برابر بیماریهای عفونی مختلف شامل فلج اطفال، اوریون و سرخجه مصونیت پیدا کند.
مطالب مرتبط: