آشنایی با ترکه بافی

آشنایی با ترکه بافی

آشنایی با ترکه بافی


شیوه کار چم بافی، مرواربافی و ترکه بافی به طور تقریبی مشابه یکدیگر و شبیه بافت شعاعی بامبو است به این طریق که بافندگان ابتدا ترکه های درخت را که ماده اولیه مورد مصرفشان است انتخاب و آن تعداد از ترکههایی را که قابلیت تقسیم شدن به دو ، سه یا چهار قسمت را دارند ابتدا برش طولی داده و سپس از نظر اندازه به طولهای مورد نیاز در آورده و در آب میخیسانند تا انعطاف پذیر و قابل استفاده شود.

درمرحله بافت تعدا چهار عدد از ترکه ها در کنار یکدیگر قرار گرفته و تعداد چهار یا پنج ترکه دیگر بصورت متقاطع روی آنها قرار میگیرد تا تشکیل یک ستاره هشت پر را بدهد آنگاه به وسیله ترکه های باریکتری مهار شده و بافنده با ترکههای نازک عمل بافت را به شیوه یکی از زیر، یکی از رو آغاز کرده و ترکه ها را بطور یک در میان از لابلای ترکههایی که قبلاً بطور متقاطع روی یکدیگر قرار گرفته عبور میدهد و این کار را تا تکمیل قسمت کف شی که تولید آن مورد نظر است تعقیب میکند.
بعد از پایان کار بافت قسمت کف، در محلی که قرار است از آن جا به بعد لبه کار بافته شود عموماً صنعتگران به بافت حالت مارپیچی داده و کار را به شیوه قبلی ادامه میدهند و انتهای کار را نیز بصورت مارپیچ در آورده و سر ترکه هایی را که در واقع حالت تار کار را دارند به داخل قسمت مارپیچ خم میکنند.مطالب مرتبط: