چگونه یک کلاه جشن تولد با طرح تک شاخ درست کنیم

یکی از بهترین مهمانیهایی که تابحال دربارهی آنها نوشتهام، جشن تولد دخترم بود که در آن از کلاههای تکشاخ استفاده کرده بودیم. تمام بچهها عاشق این کلاهها شده بودند و ایدهی موفقی بود. از آن به بعد درخواستهای زیادی برای آموزش ساختن این کلاهها دریافت کردهام و اکنون قصد دارم این کار را آموزش بدهم. بچههای شما با این کلاهها از شادی بال درمیآورند و مثل اسبهای تک شاخ روی رنگین کمان میدوند.

 

آموزش درست کردن کلاه تولد

ابتدا یک قالب اولیه (الگو) مانند شکل برای درست کردن شاخ کلاه جشن تولد آماده کنید

 

آموزش درست کردن کلاه تولد

پس از بریدن و خارج کردن شکل، اسفنج را لوله کنید تا شکل شاخ ایجاد شود

 

برای ساخت کلاه جشن تولد تکشاخ، شابلون را ببرید و روی قسمت پشتی ورق اسفنجی قرار دهید. پس از بریدن شابلون، خط پیرامون آن را روی اسفنج علامتگذاری کنید تا یک طرح روی اسفنج ایجاد شود و سپس از روی این طرح ببرید. پس از بریدن و خارج کردن شکل، اسفنج را لوله کنید تا شکل شاخ ایجاد شود. یک نوار از کاغذ پشتی را ببرید تا بتوانید دو سر ورق را به هم بچسبانید و مخروط بسازید (اضافهی کاغذ را روی اسفنج رها کنید تا از چسبیدن موی بچهها به کلاه جلوگیری کنید. سپس اتصال را با چسب حرارتی محکم کنید.

آموزش درست کردن کلاه تولد

روبان رنگی متالیک را با چسب به نوک مخروط بچسبانید و به دور مخروط بپیچید

 

روبان رنگی متالیک را با چسب به نوک مخروط بچسبانید و به دور مخروط بپیچید تا به پایین برسید و آنرا در پایین مخروط با چسب ثابت کنید.

آموزش درست کردن کلاه تولد


مطالب مرتبط: