آموزش دکوپاژ و زیبا سازی شمع

دکو پاژ روی شمع به چند روش انجام می شود که اولی آن با کمک حرارت هست.

آموزش دکوپاژ و زیبا سازی شمع

یک شمع ساده ،دستمال کاغذی طرح دار،یک قاشق و یک منبع حرارتی تنها چیزهایی  که برای خلق این هنر زیبا مورد نیاز است!
برای شروع لایه طرح دار دستمال را از لایه  ساده جدا کنید.

آموزش دکوپاژ و زیبا سازی شمع

طرح مورد نظرتان را بدون قیچی و به صورت نامنظم برش بزنید.

 

آموزش دکوپاژ و زیبا سازی شمع

پشت قاشق را حرارت بدهید.

آموزش دکوپاژ و زیبا سازی شمع

دستمال را با کمک حرارت قاشق به شمع بچسبانید.

آموزش دکوپاژ و زیبا سازی شمع

روی کار را اسپری براق کننده بزنید.

آموزش دکوپاژ و زیبا سازی شمع

با خمیر دور گیر قسمت هایی از طرح را برجسته کنید.


مطالب مرتبط: