دایره ی 44 سانتی متری با فوتر می سازیم.
8 سانت از لبه دایره به طرف مرکز با صابون خط بکشید.
این خط ها را ببرید. 
2 سانت بعد از لبه دایره کنار برش را با پانچ مانند شکل سوراخ کنید. 
حالا دایره ای از فوتر با 16 برش 8 سانتی و 32 سوراخ در قسمت لبه داریم . 
یک تکه نخ قیطون از داخل سوراخ ها به صورت یک در میان بگذرانید. و اطراف سبد را جمع کنید. به انتهای نخ دو تا مهره وصل کنید.
تکه های داخل را هم به همدیگر وصل کنید. روی کار را با گل های روبانی یا گل های مصنوعی آماده تزئین کنید.

 

مطالب مرتبط: