آموزش سبد تخم مرغ برای سفره هفت سین
سبدهای کوچولوی ساخته شده از مقوا و گل های مصنوعی
یک هفت سین ساده و کم خرج برای آن هایی که طرفدار کارای ابتکاری هستند.

 


آموزش سبد تخم مرغ برای سفره هفت سین با مقوا

این الگوی اصلی هست .

آموزش سبد تخم مرغ برای سفره هفت سین با مقوا

چیدن الگو جهت ساخت سبد برای تخم مرغ سفره هفت سین

6 تا از الگوی اصلی ببرید و دور تا دور هر تکه را با شمع بسوزانید.
یک نوار بلند هم برای دسته سبد آماده کنید.

آموزش سبد تخم مرغ برای سفره هفت سین با مقوا

چسباندن الگوهای سبد از پشت و رو

                                              
تکه ها را از قسمت پشت به هم بچسبانید.

آموزش سبد تخم مرغ برای سفره هفت سین با مقوا

چسباندن الگوهای سبد از پشت و رو

روی کار!

 

آموزش سبد تخم مرغ برای سفره هفت سین با مقوا

چسباندن الگوهای پشت و رو به یکدیگر

دو تکه انتهائی را هم بچسبانید.

 

آموزش سبد تخم مرغ برای سفره هفت سین با مقوا

نصب دسته برای سبد تخم مرغ

دسته را نصب کنید.

 

آموزش سبد تخم مرغ برای سفره هفت سین با مقوا

تزیین با گل و برگ های کوچک و گل و روبان جهت سفره هفت سین

با گل و برگ های کوچولو و روبان تزئین کنید.


مطالب مرتبط: