در گام اول از خطوط و شکل های کمکی استفاده می کنیم تا طراحی شکل اصلی برامون راحت تر بشه.

 آموزش گام به گام نقاشی اسب

 آموزش گام به گام نقاشی اسب

 

آموزش گام به گام نقاشی اسب

 در گام بعد شروع به کشیدن بدنه ی اصلی طرحمان می کنیم.شکل های زیر رو خوب نگاه کن .

آموزش گام به گام نقاشی اسب

 

 در گام آخر،خطوط اضافه رو حذف کرده و اسبت رو رنگ آمیزی کن.

آموزش گام به گام نقاشی اسب

 

 

 آموزش گام به گام نقاشی اسب

 
آموزش گام به گام نقاشی اسب

 

 


مطالب مرتبط: