ارتباط خوب بین عروس و خواهرشوهر


رابطه بین عروس و خواهر شوهر همیشه یکی از سخت ترین و تیره و تارترین روابط خانوادگی است. اگر شما هم رابطه خوبی با خواهر شوهرتان ندارید بهتر است روش های زیر را بدانید.

زن داداشی دوست داشتنی است که بدون سوءاستفاده از جایگاه همسرش در خانواده او جا باز کند.این کار را به کمک اخلاق خوب خودش بکند نه این که سفارش شده باشد .

وسط قرار دادن همسر از سوءاخلاق به حساب می آید. اگر با خواهر شوهرتان مشکل دارید این مشکل را بین خودتان حل کنید.بلکه با خودش در میان بگذارید .خیلی صادقانه به او بگویید دوست دارید کدورتها را رفع کنید و به همین خاطر لازم است با هم گفتگو کنید.

اگر تازه ازدواج کرده اید و می خواهید از یک  الگوی رفتاری مناسبی در رابطه با خواهر شوهرتان استفاده کنید،بهترین حالت این است که هیچ گونه افراط و تفریطی نکنید.کاملا طبیعی و منطقی رفتار کنید. اگر در نمایش دوستی و محبت خود ،عجله کنید، ممکن است نتیجه ی عکس بگیرید.شاید رفتارتان خود شیرینی جلوه کند. رعایت آداب معاشرت را جدی بگیرید و هیچگاه به جهت نشان دادن صمیمیت، اصول آداب معاشرت را زیر پا نگذارید.شاید با لودگی، مدتی محبوبیت پیدا کنید و دوستی های تند و شدیدی بین شما ایجاد شود اما دوام یک عمر را نخواهد داشت.ابتدا با رعایت آداب معاشرت و احترام ،محبتتان را در غالبهای کلی و عمومی نشان دهید .بعد از مدتی که صمیمیت بیشتری حاصل شد،می توانید به شکل خصوصی تری ابراز محبت و دوستی کنید .به هر حال از پرت کردن خودتان در جمع عاطفی خواهر شوهرها خودداری کنید و سیر تدریجی  محبت را حفظ کنید.

چگونه با خواهر شوهرم رابطه خوبی داشته باشم؟
تقریبا بیشتر زوجها در اوایل ازدواج دوست دارند که رابطهشان با خانواده همسر یکی از بهترین رابطهها باشد اما در بسیاری از موارد همه چیز آنطور که آنها دوست دارند پیش نمیرود و داستان همیشگی عروس و مادرشوهر و عروس و خواهرشوهر برای آنها هم تکرار میشود. مشکل بعضی از افراد این است که در ارتباطاتشان انعطافپذیر نیستند و یک شیوه خاص را در ارتباط برقرار کردن با همه آدمهای زندگیشان به کار میبرند. اما همه افراد از نظر ویژگیهای شخصیتی تفاوتهای زیادی با هم دارند.

در واقع جایگاه و نقش آنها در زندگی ما متفاوت است و برای پیش بردن یک رابطه سالم باید حتما این دو مولفه را در نظر داشت. رابطه برقرار کردن یک مهارت است که میتوان آن را یاد گرفت و بهبود بخشید. سیدحسن تقوی، روانشناس و مشاور خانواده درباره روشهای برقراری رابطه صحیح بین عروس و خواهرشوهر به نکات مفیدی اشاره میکند که در ادامه میخوانید.
 
ارتباط سالم و موثر چیست؟
یک ارتباط سالم و موثر ارتباطی است که در آن، زمینه رشد برای هر دو طرف فراهم شده باشد، آرامش هر دو طرف در آن رابطه حفظ شده باشد، حق هیچیک از طرفین در آن ارتباط ضایع نشود و به حق و حقوق دیگران هم تجاوز نشده باشد.

در یک ارتباط سالم و موثر دو نفر هنگامی که در کنار یکدیگر هستند شرایط شان اینگونه است:
حس و حال خوبی دارند.
احساس شور و نشاط میکنند.
احساس میکنند به داشته هایشان افزوده میشود.
تعامل دارند.
احساس بدهکار بودن و طلبکار بودن ندارند بلکه احساس میکنند در رابطهشان یک بده- بستان عاطفی اتفاق میافتد.

لزوم داشتن یک ارتباط خوب و سالم با خانواده همسر
وقتی شما با فردی ازدواج میکنید در واقع با او و خانوادهاش وصلتی انجام دادهاید. خانواده همسر هم جزیی از خانواده شما محسوب میشود؛ بنابراین برای اینکه بتوانید ارتباط خوب و عاشقانه خود را با همسرتان حفظ کنید باید با خانواده او هم ارتباط خوب و سالمی داشته باشید. همچنین به عکس؛ برای داشتن یک ارتباط خوب با خانواده همسر باید ابتدا یک رابطه خوب با همسرتان داشته باشید؛ اما  مادامی که با همسرتان مشکل دارید، نمیتوانید با خانواده او یک رابطه عاطفی برقرار کنید. وقتی شما با همسرتان یک رابطه خوب برقرار میکنید در آینده در زندگی مشترکتان از یک منبع قوی و خوب به نام حمایت اجتماعی خانواده برخوردار خواهید بود.

حمایت اجتماعی خانوادهها در موقعیتهای تنشزا، استرسزا و بحرانهای زندگی بهترین پناهگاه و مناسبترین عامل کمک کننده است. هر چه شبکه ارتباطی ما پویاتر و غنیتر باشد و منابع حمایتی اجتماعیمان تقویتشدهتر باشد، در چالشهای زندگی و مواجهه با استرسها و تنشهای زندگی بهتر میتوانیم عمل کنیم.
 
نقش مهم خواهرشوهر
معمولا مادرها در همه موارد نظر دخترهایشان را جویا میشوند؛ بنابراین میتوان از خواهرشوهر به عنوان مشاور مادرشوهر یاد کرد؛پس وجود یک رابطه خوب بین عروس خانواده و خواهرشوهر در تحکیم پیوند عاطفیای که بین عروس و خانواده شوهر ایجاد میشود، میتواند تأثیرگذار باشد. اگر یک رابطه خوب، سالم و دوستانه با خواهرشوهرتان داشته باشید در ایجاد یک ارتباط خوب با سایر اعضای خانواده شوهر موفقتر خواهید بود و بالعکس. به عبارت دیگر خواهرشوهر بهعنوان یک عضو کلیدی در خانواده شوهر اگر بخواهد، میتواند تنشها را کاهش دهد، اسباب صلح را فراهم کند و برعکس میتواند فضای ارتباطی زوج جوان را تنشزا کند.

احترام مهمتر از صمیمیت است
عروس و خواهرشوهر باید مرز بین صمیمیت، اقتدار و احترام را از هم تفکیک و در روابطشان آن را رعایت کنند. احترام گذاشتن به یکدیگر در رابطه عروس و خواهرشوهر بیشتر از دوست داشتن و صمیمی شدن اهمیت دارد؛ بنابراین در درجه اول به عقاید، سلیقه ها و تفکرات همدیگر احترام بگذارید. درواقع به جای اینکه صمیمیت و احساسات را در رابطهتان تقویت کنید، ابتدا ستونهای احترام را در رابطهتان بنا کنید و بعد اگر توانستید و شرایط به شما اجازه داد با رعایت حد و حدود یکدیگر دوستیها و صمیمیتها را افزایش دهید.

نقش مهم خواهرشوهر

عروس و خواهرشوهر باید بدون هیچ چشمداشتی به همدیگر محبت کنند تا صمیمیت بینشان ایجاد شود

مرز بین دخالت  و حمایت را مشخص کنید
مرز بین دخالت و حمایت بسیار باریک است. برای اینکه رابطه بین خواهرشوهر و عروس شکرآب نشود، نباید صحبتها، پیشنهادها و رفتارهایی که به منظور حمایت ارائه میشود، دخالت تلقی شود. حمایت و نظارت جنبه مثبت دارد اما دخالت جنبه منفی دارد. هیچکس دوست ندارد دیگری در اموری که مربوط به اوست، دخالت کند اما مشکل زمانی شروع میشود که دیگری قصد حمایت از شما را داشته و شما حمایت و کمک او را دخالت تلقی میکنید.

بیشتر خانوادهها قصد حمایت کردن از زوجهای جوان را دارند اما متأسفانه در موارد بسیاری این پیشنهادات بهعنوان دخالت برداشت میشود و سوءتفاهمها و اختلافاتی را بین عروس و خانواده شوهر ایجاد میکند؛ مثلا خواهرشوهر برای حمایت از برادر و همسر جوانش پیشنهادی ارائه میدهد اما شما از آن برآشفته میشوید و گمان میکنید که او در کارهای شما دخالت میکند. حالا از کجا باید فهمید کدام دسته از پیشنهادها جنبه حمایتی دارد و کدامیک دخالت محسوب میشود؟

بهعنوان مثال شما خواهرشوهرتان را دعوت کردهاید منزلتان. صحبت از مشکلات اقتصادی و گرانی میشود و همسرتان میگوید که فلان روز برای خرید میوه فلان مقدار هزینه کردیم. خواهرشوهرتان پیشنهاد میدهد که از فلان میدان میوه و ترهبار اگر خرید کنید کیفیت میوههایش خوب و قیمتها مناسب است. ممکن است شما این پیشنهاد را دخالت برداشت کنید اما او با این پیشنهاد خواسته تجربهای را که در این زمینه دارد در اختیار شما بهعنوان یک زوج جوان قرار بدهد.
 
نظارت است یا کنترل؟
مرز بین نظارت و کنترل هم بسیار باریک است. در موارد زیادی هم دیده میشود که خانوادهها قصد نظارت بر امور زوجین جوان را دارند اما آنها به اشتباه برداشت میکنند که خانواده قصد دارد آنها را کنترل کند؛ بهعنوان مثال زوج جوانی قصد دارند برای ماه عسل به فلان شهر سفر کنند، شما هم بهعنوان خواهرشوهر بهتازگی به آنجا سفر کردهاید اما به این نتیجه رسیدهاید که سفر به آن شهر خیلی مناسب نیست و اگر به شهر دیگری بروند بیشتر به آنها خوش خواهد گذشت.

اگر شما پیشنهادتان را بدهید و دلایل خود را بیان کنید اما در نهایت تصمیمگیری را به خودشان بسپارید، پس شما نقش نظارتی دارید اما اگر تمام تلاشتان این باشد که با آنها مخالفت کنید، نظر آنها را برگردانید و حرف خودتان را به کرسی بنشانید، احتمال اینکه عروستان اینگونه برداشت کند که شما قصد کنترل کردن آنها را دارید، بسیار است.  شما نظرتان را بگویید و پیشنهادتان را بدهید؛ اگر آنها بسته به عقاید و سلایقشان دوست داشته باشند آن را اعمال میکنند؛ اگر نه شما بهعنوان یکی از اعضای دلسوز خانواده وظیفه خود را انجام دادهاید.
 
تو نیکی میکن و در دجله انداز
شخصی که قصد نظارت و حمایت دارد نظر میدهد، توصیه میکند، پیشنهاد میدهد اما انتظار ندارد که حتما نظر او اعمال شود؛ بنابراین اگر شما به عنوان خواهرشوهر قصد حمایت از برادر جوان و همسرش را دارید و میخواهید تجربهتان را در اختیار آنها قرار دهید، باید به همین توصیه و پیشنهاد ساده اکتفا کنید؛ یعنی اگر آنها به پیشنهاد شما عمل نکردند و شما ناراحت و با آنها سرسنگین شدید و تصمیم گرفتید دیگر در هیچ موردی که مربوط به آنهاست هیچ نظری ندهید یا آنها را بازخواست کردید، پس شما قصد دخالت داشتید. اگر دوست دارید بهعنوان خواهرشوهر رابطهای دوستانه، محترمانه و صمیمانه با عروستان داشته باشید سعی کنید رفتارها و گفتارهای حمایتیتان بهگونهای باشد که دخالت برداشت نشود.

چند نکته کلیدی برای روابط عروس و خواهر شوهر
-خواهرشوهرها نباید بین عروسهای خانواده تبعیض قائل شوند.
- عروس و خواهرشوهر در ابتدای ارتباط باید بدون هیچ چشمداشتی به همدیگر محبت کنند تا دوستی و صمیمیت بینشان ایجاد شود.
-از همسر برادر پیش برادرتان گلایه نکنید.
-رازهای شخصی و خصوصیتان را ترجیحا با یکدیگر مطرح نکنید.
-هرگز بدگویی شوهرتان را پیش خواهرش نکنید.
-در مکالماتتان درباره مسائل کلی و روزمره و مسائلی که مربوط به خودتان است، صحبت کنید.
-در حضور جمع از یکدیگر انتقاد نکنید.
-در حضور جمع از یکدیگر تعریف و تمجید کنید.
-اگر با خواهرشوهرتان مشکلی دارید بدگویی او را پیش مادرش نکنید.
-همسر برادر شما در خانواده شما حکم میهمان دارد .چه در حضور و چه در غیابش به او خیانت نکنید .خیانت به همسر برادر، شامل هرگونه ضربه زدن به موقعیت او نزد برادرتان می شود. اگر بین برادرتان و همسرش اختلافی پیش آمد،و از شما کمک خواست،بی طرف بودن را حفظ کنید بلکه گمان کنید بین خواهر و شوهر خواهرتان به قضاوت نشسته اید.به برادرتان این فرصت را ندهید که از همسرش نزد شما بدگویی کند.حتما همین چیزها را برای خودتان نمی پسندید.پس خواهر مهربانی برای همسر برادرتان باشید.

مطالب مرتبط: