از چه زمانی به کودک شیر پاستوریزه گاو بدهیم

از چه زمانی به کودک شیر پاستوریزه گاو بدهیم

کودکانی که با شیر مادر تغذیه میشوند

معمولاً تا پایان سال دوم زندگی (24 ماهگی) نیازی به استفاده از شیر پاستوریزه ندارند (آن مقدار شیر پاستوریزه که در تهیه غذای کمکی به کار می رود اشکالی ندارد). حدود 23 ماهگی، برای آشنا شدن کودک به طعم شیر پاستوریزه میتوان آن را بار اول به مقدار کم در حد 30 سیسی با فنجان یا لیوان به کودک ارائه و به تدریج بر مقدار آن اضافه نمود. به این ترتیب وقتی کودک کمکم از شیر مادر گرفته میشود میتواند از شیر پاستوریزه استفاده کند.

 کودکانی که با شیرخشک تغذیه میشوند
 مصرف شیرگاو (پاستوریزه یا استریلیزه پرچرب سه و نیم درصد) از پایان 12 ماهگی به بعد بلامانع است و بهتر است جایگزین شیر مصنوعی شود که آن را بعد از یک دقیقه جوشاندن و به مقدار حداکثر 500 میلیلیتر در شبانه روز با فنجان یا لیوان نشکن به کودک بدهید و سعی مکنید او را به تدریج از شیشه بگیرید.

 استفاده از شیرگاو قبل از پایان 12 ماهگی توصیه نمی شود.


مطالب مرتبط: