داروهای کنترل کننده آسم در حین بارداری

در دوران بارداری مادر باید به شدت مراقب خودش و جنین باشد. اگر چه مواد دارویی مورد استفاده در آسم در حین بارداری صددرصد بی خطر نیستند ، پزشک شما بدقت از داروهایی استفاده می کند که کمترین عارضه را داشته باشند . آسم بیماریست که علائم آن از یک روز به روز دیگر یا از یک فصل به فصل دیگر متفاوت است . لذا برنامه درمانی باید بر اساس شدت بیماری و علائم طی حاملگی تنظیم گردد . باید توجه داشت که استفاده از داروها نباید باعث فراموشی کنترل و مهار مواد حساسیت زا و تحریک کننده ها شود چرا که مهار این مواد طبیعتاً نیاز به داروها را کاهش می دهد . بطور کلی در طی حاملگی درمان دارویی بر اساس موارد زیر مورد استفاده قرار می گیرد : داروهای استنشاقی ارجح هستند چرا که میزان عوارض کمتری دارند . داروهای ضدآسم در طی سه ماهه اول بیشتر محدود می شوند . باید توجه داشت اختلالات جنینی بندرت ( کمتر از 1% ) موارد دیده می شود . داروهای مورد استفاده در طی زایمان و شیردهی نیز می توانند استعمال شوند . بهرحال باید توجه داشت که خطرات آسم کنترل نشده از مصرف داروهای ضدآسم بسیار بیشتر است . ضمناً درمان آسم در طی حاملگی باید از همان ابتدا و بدقت توسط پزشک صورت گیرد
مطالب مرتبط: