بازی با این گونه وسایل ساعتها زمان میبرد و ارتباط کودک را با دنیای اطراف قطع میکند و کودک به گونهای غرق بازی میشود که گذر زمان را حس نمیکند.

ابتدا والدین از این که فرزندشان توانایی استفاده از لوازم مربوط به فناوری را دارد خوشحال میشوند و این مساله را به عنوان شاخصی برای باهوش بودن فرزند خود در نظر میگیرند در صورتی که استفاده زودهنگام کودکان از فناوری میتواند تبعاتی به همراه داشته باشد که جبرانناپذیر است.

سن استفاده از تبلت به محیط رشد کودک بستگی دارد و به طور معمول از سه سالگی به بعد کودک میتواند از این وسایل استفاده کند. برخی والدین به دلیل شاغل بودن یا نداشتن وقت کافی از تبلت برای خلأ نبودن خودشان استفاده میکنند و در حقیقت تبلت را جایگزین فعالیتهای واقعی کردهاند.
 
 با شرایط جامعه امروزی نمیتوان کودک را از داشتن تبلت منع کرد، اما والدین میتوانند اجازه استفاده را به جایزه و امتیاز تبدیل کنند و با محدوده زمانی یک تا حداکثر دو ساعت به فرزند خود اجازه بازی دهند. انتخاب نوع بازیها نیز بسیار مهم است و باید از بازیهای آموزشی و متناسب با سن بهره گرفت. همچنین زمانی که تبلت را از کودک میگیریم باید بازیهای جایگزین جذاب برای او در نظر بگیریم.
استفاده بیش از حد تبلت این عواقب را به دنبال دارد:
ـ اول از همه کودک به جای تحرک داشتن درگیر این بازیها میشود و فعالیت بدنی او کمتر میشود. وقتی کودکان با وسایلی مثل تبلت بازی میکنند از فعالیت باز میمانند در نتیجه هماهنگی بین اندامها خوب شکل نمیگیرد و دچار مشکلات حسی و حرکتی میشوند.

ـ مشکل دیگر در مورد تبلتها ارزشگذاری کاذب است؛ یعنی بچهها به خاطر داشتن این فناوری به هم پز میدهند و احساس برتری میکنند.  
ـ تمرکز کودکانی که بیش از حد با تبلت بازی میکنند کاهش پیدا میکند و در آینده در زمینه تحصیلی نیز با مشکلات تمرکزی روبهرو میشوند.

ـ کاهش اعتماد به نفس کودکان، از دیگر معایب استفاده از تبلت است. کودک باید بتواند به اسباببازی مسلط باشد و دائم برنده شود تا احساس توانمندی کند و اعتماد به نفسش بالا رود؛ در بازیهای تبلت و موبایل این اتفاق نمیافتد و کودکان پیاپی دچار شکست میشوند، در نتیجه اعتماد به نفس آنها پایین میآید و البته لازم به ذکر است که انتخاب نوع بازیها باید به گونهای باشد که کودک در آن پیروز هم بشود.

ـ این کودکان در برقراری ارتباط و مهارتهای اجتماعی با همسن و سالهای خود نیز دچار مشکل میشوند چراکه بیشتر سرگرم تبلت و موبایل خواهند بود و ارتباطشان با اطراف قطع میشود و نحوه دوستیابی آنها ضعیف میشود.

مطالب مرتبط: