اسهال بیماری شایع در نوزادان


همانطور که می داینم یکی از بیماریهای شایع در نوزادان اسهال است .که اغلب ناشی از ویروس است و مدت کوتاهی به طول میانجامد.

ـ اما در برخی موارد در میان کودکان کمسن، اسهال میتواند شکل خطرناکی به خود بگیرد.
 
ـ اگر شما نوزادانی کمسنتر از ۳ ماه دارید، به دکتر اطفالتان هنگام بروز اولین نشانه اسهال، زنگ بزنید.
 
ـ اگر کودکتان دچار اسهال خونی است یا اسهالش بیش از دو روز به طول انجامید، باید با دکترتان تماس بگیرید.
 
ـ هنگامی که کودک دچار اسهال است، ترتیبی دهید که او به اندازه کافی مایعات بنوشد.
 
ـ مایعی که حاوی املاح باشد، بهترین چیز برای پیشگیری از کمآبی بدن است. برای نوزادان کمسن، به شیردادن به او ادامه دهید، و از دکتر در مورد نحوه دادن مایعات اضافی به او سوال کنید.
 
 


مطالب مرتبط: