باز کردن، بستن، پر کردن و خالی کردن

بچه ها بازی کردن همه چیز را یاد میگیرند .جعبه دستمالها، بسته حبوبات، حتی کاسه پر از ماکارونی که در یخچال در طبقه پایینی باقی مانده است، همه و همه در این دوران مورد توجه کودک قرار می گیرند. او دوست دارد همه چیز را ببیند و بررسی کند. شما می توانید با جمع آوری تعدادی جعبه که درب آنها به راحتی برداشته و گذاشته شود ( مثل جعبه های کفش، جعبه دستمال های مرطوب مخصوص کودک و مخصوص کادو) و گذاشتن تعدادی اسباب بازی و اشیا به درون آنها کودک را سرگرم کنید.
هربار هنگام بازی سعی کنید اشیای مشخصی را داخل جعبه های مشخص قرار دهید.
کلمات (( باز کن )) و (( ببند )) را هنگام بازی با جعبه ها و (( تو )) و (( بیرون )) را هنگام بازی کودک با اسباب بازی ها دائما تکرار کنید.مطالب مرتبط: