اصولی ترین روش شست وشوی سبزیجات

مرحله اول شامل پاکسازی اولیه میشود. پاکسازی اولیه یعنی اینکه تمام برگهای زرد، چوبها و گلولای احتمالی از سبزی جدا شوند. در این مرحله اگر لازم بود، حتی باید یک آب سطحی هم روی سبزیجات گرفته شود.

مرحله دوم، انگلزدایی است که توصیه میشود در یک ظرف آب، به ازای هر لیتر آن، بین 2 تا 4 قطره مایع ظرفشویی بریزید. این کار باعث میشود که تخم و کیست انگلها لیز و لزج شود و به سطح آب بیاید. در این مرحله از شستوشو، شما باید آب روی سبزی را به آرامی تخلیه و سپس سبزیتان را از درون ظرف خارج کنید.

مرحله سوم میکروب زدایی است که باید دوباره سبزیتان را درون یک ظرف پر از آب غوطهور کنید و مقداری از محلولهای ضدعفونیکننده حاوی پرکلرین را که در بازار وجود دارند، داخل آب سبزی بریزید. مقدار ماده ضدعفونیکنندهای هم که داخل آب میریزید باید بر حسب دستور روی کالا باشد.

مرحله چهارم یا مرحله نهایی هم، آبکشی ساده است تا اثر مواد شیمیایی که داخل آب سبزی ریختهاید، کاملا از بین برود.

این دستورالعمل خاص وزارت بهداشت است که فکر میکنم فقط برای کشور خودمان تنظیم شده! شاید برایتان جالب و حتی باورنکردنی باشد اگر بگویم وقتی نگاه به سایت وزارت بهداشت کشور کانادا کردم تا ببینم که بهترین روش شستوشوی سبزیجات در این کشور چیست، دیدم که نوشته: «سبزیجات را بعد از خرید فقط با آب بشویید و هرگز با افزودن مواد ضدعفونیکننده یا مایع ظرفشویی، اجازه ورود انواع مواد شیمیایی را به درون بافت این خوراکی ندهید!»

متاسفانه، آبیاری سبزیها در کشور ما با فاضلاب و کودهای انسانی سبب شده که چنین دستورالعمل پیچیدهای برای شستن آن وجود داشته باشد؛ وگرنه، چه کسی است که نداند افزودن مواد شیمیایی به خوراکیها، ارزش غذایی آنها را پایین میآورد؟ بنابراین به نکات بهداشتی که برای آمادهسازی سبزیجات به آنها اشاره شد، همواره دقت کنید تا سلامتتان تهدید نشود؛ هرچند که ارزش تغذیهای آنها قطعا دستخوش تغییراتی خواهد شد.مطالب مرتبط: