آیا بچه ها از افتادن دندانهایشان میترسند؟

دندان پزشک، اطفال میگوید: «بیشتر بچهها از این میترسند که درد داشته باشد یا نتوانند چیزی بخورند. به کودکانتان اطمینان بدهید که ممکن است جای دندانشان گزگز کند اما اگر درد داشته باشد با کرم لثه (مثل orajel) درد آن را ساکت میکنید.»

آیا معمولاً دندانهای پیشین زودتر میافتد؟
اکثر بچهها اول دندانهای پیشین فک پائین را از دست میدهند و بعد فک بالا. اگر اول دندان بالا یا دندان پسین افتاد، به دندان پزشک مراجعه کنید.

ایرادی ندارد اگر دندان را یکدفعه بکشیم؟
بهتر است بگذارید خودش بیفتد. زود کشیدن دندان ممکن است دردناک باشد و باعث عفونت لثه شود. بیشتر بچهها دوست دارند دندانی را که شل شده است، تکان بدهند. اگر دستهایشان تمیز باشد، ایرادی ندارد.

آیا قورت دادن دندان خطرناک است؟
نه، از بدنش خارج میشود. به کودکتان اطمینان بدهید اگر برای پری دندان یادداشت بگذارد، او خواهد آمد.

آیا خونریزی زیادی خواهد داشت؟
اگر دندان خودش به طور طبیعی بیفتد نه. موقعی که کودک دهانش را با آب میشوید، مواظب او باشید. اگر دندان را درآورده باشید، خونریزی بیشتری خواهد داشت.

به او بگویید که یک گاز استریل یا دستمال تمیزی را گاز بگیرد. ممکن است ۱ ساعت طول بکشد تا خون آن قطع شود.

دندانهای دائمی او کی رشد خواهند کرد؟
اغلب چند هفتهای طول میکشد تا تاج دندانهای او را ببینید و رویش کامل دندان چند ماهی طول میکشد. اما بعضی وقتها دندانهای دائمی پشت دندان شیری میرویند. اگر دندان دائمی تا نیمه رشد کرده است، از دندان پزشک بپرسید که آیا لازم است دندان شیری او را بکشید یا نه. همچنین اگر دندان جدید او کج است یا رنگ عادی ندارد، با پزشک مشورت کنید.


مطالب مرتبط: