بایدها و نبایدهای بارداری
همیشه متخصصین تغذیه و نیز متخصصین زنان توصیه می نمایند که از افزایش بی رویه وزن مادران در دوران بارداری باید جلوگیری نمود تا سلامت مادر و جنین تامین گردد. مطالعات قبلی نشان داده اند که چندین عامل به وزن گیری در بارداری مرتبط بوده و فقط تحت تاثیر رشد جنین نمی باشد. وزن گیری بدن مادر، مقدار تجمع مایع آمنیوتیک، مقدار افزایش حجم خون مادر از جمله دیگر عوامل تاثیرگذار بر وزن گیری در این دوران می باشند. مطالات اخیر بر اهمیت پیشگیری از افزایش بی رویه وزن بر سلامت قلبی و عروقی و نیز متابولیک کودکان تاکید دارند. محققین دانشگاه Bristol در مطالعه ای که اخیرا در مجله انجن قلب آمریکا Circulationچاپ شده است، به بررسی اثرات افزایش وزن قبل از بارداری و نیز حین بارداری مادران بر سلامت 5000 نفر ازکودکان آنها در سن 9 سالگی پرداختند.
 نتایج حاصل از این مطالعه به وضوح نشانگر آن است که فرزندان زنانی که وزن گیری آنها بیشتر از مقدار توصیه شده در guidelineسال 2009 بوده است، در سن 9 سالگی : وزن آنها به طور متوسط 1 کیلوگرم بیشتر از کودکانی بود که مادرانشان وزن گیری مناسبی داشتند. دور کمر آنها 2 سانتیمتر بیشتر بود. چربی بدن آنها حدود 1 کیلوگرم بیشتر بود. فشار خون سیستولی آنها 1 میلی متر جیوه بیشتر از سایرین بود . سطح عوامل التهابی در بدن آنها 15 % بیشتر بود . مقدار HDL(کلسترول خوب) در آنهاmmol/l 0/03 کمتر از سایرین بود. 

مطالب مرتبط: