معمولا اسم مهد کودک توسط مدیریت مهدکوک انتخاب می شود و معمولا این کار قبل از تاسیس مهدکودک انجام می شود.

اسم مهدکودک می تواند مهم باشد، اما نکات مهم تری از انتخاب اسم برای مهدکودک وجود دارد از جمله:

شیوه های تربیتی و مدیریتی نوین

وجود پرستار یا پزشک در مهدکودک برای مراقبت های پزشکی

واکسیناسیون برای کودکان قبل از ورود به مرکز

لزوم انجام آزمایش های پزشکی هنگام ثبت نام

تشکیل پرونده پزشکی برای هر کودک

مربیان و کارمندان مهدکودک:

مربیان و کارمندان معمولا مهمترین رکن در مهدکودک می باشند.

آشنایی آنها به کمک های اولیه، آشنایی مربیان با روش های تربیتی، آیا پرسنل مهدکودک آموزش های لازم برای جلوگیری از گسترش بیماری ها را دیده اند؟ این کار اصلی ترین راه جلوگیری از گسترش بیماری بین کودکان است.

امنیت ساختمان و محیط بازی:

نوشتن تلفن های ضروری، پوشیدن سطوحی مانند زیرتاب و سرسره با مواد نرمی مانند تراشه چوپ. تمرین اطفای حریق، وجود هشداردهنده های حریق، پوشاندن پریزهای برق، لبه های تیز وسایل، رعایت بهداشت اسباب بازی ها، اسباب بازی های قابل شستشو باید هر روز با آب و مواد سفیدکننده شسته شوند، ضدعفونی منظم مهدکودک.


مطالب مرتبط: