انتخاب شیردوش و استفاده از آن
انتخاب شیردوش و استفاده از آن
بعضی از مادران فرزندان خود را شیر میدهند بدون آن که نیاز به دوشیدن شیر داشته باشند. بعضی دیگر حتی برای شیردهی شبانه نیز به دوشیدن شیر اقدام میکنند. اگر شما بعد از زایمان به شغل قبلی خود باز میگردید و یا میخواهید همسر یا مادرتان در هنگام استراحت به نوزاد شیر دهند، استفاده از شیردوش باعث میشود که نوزاد، حتی در غیاب شما نیز از مزایای شیر مادر بهرهمند شود.   انواع شیردوش شیردوشها انواع مختلفی دارند ولی کلاً به دو دسته تقسیم میشوند: دستی (که با دست مورد استفاده قرار میگیرند) و برقی (یا باتری دار). اکثر خانمها تقریباً یکی از این دو نوع را ترجیح میدهند. به منظور کمک به شما برای انتخاب بهتر، مزایا و معایب هر یک از این شیردوشها از نظر استفاده کنندگان توضیح داده میشود. شیردوش   شیردوش دستی مادرانی که شیر دوش دستی را ترجیح میدهند به سهولت و راحتی اندازه آن اشاره میکنند. بسیاری نیز معتقدند که شیردوش دستی به حالتی که نوزاد به طور طبیعی پستان را میمکد شبیه تر است. این افراد دوست دارند که بتوانند عمل مکیدن را با دست کنترل کنند. شیردوشهای دستی معمولاً ارزانتر، کوچکتر، سبکتر و کم صدا تر از انواع برقی هستند. اگر شما علاقهمند هستید که در حالی که نوزاد یک طرف را میمکد طرف دیگر را بدوشید، احتمالاً نوزاد سکوت شیردوش دستی را به سر و صدای شیردوش برقی ترجیح میدهد. از طرف دیگر در حالی که بعضی از مادران فن سریع دوشیدن را به خوبی میآموزند بعضی دیگر معتقدند که سرعت این وسیله به نحو دیوانهکنندهای آهسته است (این امر تا حدی به این بستگی دارد که دسته شیردوش را با چه سرعتی میتوان فشار داد). بعضی از مادران به سختی میتوانند حتی قطرهای شیر با کمک شیردوش دستی بدوشند. عده ای نیز معتقدند که شیردوشهای دستی نمیتوانند سینهها را به طور کامل خالی کنند که در نتیجه میزان ترشح شیر کاهش خواهد یافت. برخی از مادران ابراز میدارند که دستشان در اثر پمپ زدن خسته میشود.   شیردوش برقی سهولت استفاده و کارایی بالا نکات مثبت این نوع شیردوشها محسوب میشوند. مادرانی که مکرر اقدام به دوشیدن میکنند (مثلاً به منظور ادامه شیردهی پس از بازگشت به کار یا برای تغذیه دوقلوها) معمولاً شیردوشهای برقی (یا باتری دار) را انتخاب میکنند. با اکثر شیردوشهای برقی میتوان هر دو سینه را در آن واحد دوشید. از معایب این شیردوشها میتوان سنگینی و سر و صدای زیاد را نسبت به انواع دستی نام برد. البته بعضی از انواع نیز به نحو تعجب آوری جمع و جور و در عین حال بی صدا هستند. بهتر است هر یک از انواع شیردوشها را که میپسندید، قبل از آن که به سر کار خود برگردید و یا نوزاد را به کسی بسپارید، تهیه کنید. در حقیقت بهترین زمان دوشیدن شیر و تغذیه نوزاد با شیشه درست زمانی است که نوزاد 3 تا 4 هفتـه دارد زیرا بسـیاری از نوزادان اگر دیر شـود شـیشـه را نمیگیرند. صبور باشید. شیر پس از چند لحظه به جریان میافتد. اگر از شیردوش دستی استفاده میکنید میتوانید آنرا بـرای چـند ثانیـه مثل سر پستـانک فشار دهید؛ بعد از چند پمپ، دوشیدن آغاز میشود هنگام خرید شیردوش باید به چه نکاتی توجه کرد؟ قابلیت تنظیم سطحی از مکش که برای یک خانم مناسب است ممکن است برای خانمی دیگر شکنجه محسوب شود. شیردوشی را انتخاب کنید که بتوان پمپ خلأ آن را تنظیم کرد. بعضی از مدلهای دستی دارای پمپهای قابل تنظیم هستند. کارایی اگر وقت برایتان ذیقیمت است (برای کدام مادر نیست؟) ممکن است برایتان بیرزد که با پرداخت هزینهای بیشتر شیردوشی را بخرید که تعداد مکش آن در هر دقیقه بیشتر بوده و دارای توانایی دوشیدن مضاعف باشد. شیردوشی که بتوان با آن در آن واحد هر دو سینه را دوشید زمان دوشیدن را به کمتر از نصف میرساند. دوشیدن هر یک از سینهها به طور جداگانه تقریباً 30 دقیقه طول میکشد ولی دوشیدن همزمان حدوداً 12 دقیقه به طول میانجامد، چرا که به علت تخلیه کامل هر دو سینه تولید شیر را تحریک میکند. سهولت استفاده دنبال شیردوشی بگردید که استفاده از آن، شستن آن، و نیز سوار کردن آن آسان باشد. اگر میخواهید آن را با خود به جاهای دیگر حمل کنید باید یک نوع جمع و جور را بخرید که جعبهای مناسب دارد و یا یک جعبه جداگانه برای آن تهیه کنید. از انواعی که شبیه بوق دوچرخه ساخته شدهاند بپرهیزید زیرا ممکن است در توپهای پلاستیکی باکتریهای مضر رشد کنند. شیردوش برقی لوازم جانبی شیردوش تهیه لوازم جانبی به شما کمک خواهد کرد کارایی شیردوش را بالا ببرید و از آن راحتتر استفاده کنید. لوازم جانبی عبارتند از: کیسههای ماکروویو میتوان قطعات شیردوش را در ماکروویو قرارداد و با بخار تمیز کرد. پماد وازلین از درد نوک سینه پیشگیری نموده و آن را بر طرف میسازد. پوشش نرم مخصوص سینه با تحریک سینه و نوک آن در حین دوشیدن باعـث جـریان بیـشتر شـیر میشود. نوار مخصوص دوشیدن به دور قفسه سینه بسته شـده و شـیـشه مخصـوص جـمع آوری را در زیـر هر یک از دو سینه نگاه میدارد تا دستهای شما هنگام دوشیدن شـیر آزاد باشد. کیسهها و ظروف مخصوص نگهداری برای جمع آوری، نگهداری و یخ زدن شیر.   نکاتی چند برای مادرانی که میخواهند شیر خود را بدوشند: مادران جوان اوائل کمی احساس نامأنوسی و ناراحتی میکنند ولی باید بدانند که به شیردوش عادت خواهند کرد. وقتی شما با این احساس و روش انجام این کار خو بگیرید، به خوبی آن را انجام خواهید داد. نکات زیر را مادرانی که شیر دوشیدن را تجربه کردهاند ارائه دادهاند. * صبور باشید. شیر پس از چند لحظه به جریان میافتد. اگر از شیردوش دستی استفاده میکنید میتوانید آنرا بـرای چـند ثانیـه مثل سر پستـانک فشار دهید؛ بعد از چند پمپ، دوشیدن آغاز میشود. * اگر دوشیدن دردناک است آرامتر و با سرعتی کمتر بدوشید و یا از شیردوش دیگری استفاده کنید. * از شیردوشهای سوئیچی استفاده کنید. تعویضِ جهت دوشیدن باعث جریان بیشتر میشود و در نتیجه شیر افزایش مییابد. اگر دوشیدن دردناک است آرامتر و با سرعتی کمتر بدوشید و یا از شیردوش دیگری استفاده کنید * اگر هنگام دوشیدن، شیر نشت میکند کمی به جلو خم شوید تا به جریان بیشتر شیر به داخل بطری کمک کنید. * اگر به نظر نمیرسد که شیردوش شما درست کار کند، مطمئن شوید که تمام قطعات در جای صحیح قرار گرفتهاند و به خوبی به هم متصل شدهاند. یکبار دیگر همه چیز را کنترل کنید. اگر یک دریچه شل باشد و یا یک قطعه پلاستیکی به خوبی فشرده نشده باشد ممکن است مشکلات زیادی ایجاد کند. * یک شیردوش با کیفیت خوب بخریـد که همواره درست کار کنـد. گاهی در اوائـل میتوان حتی با یک شیر دوش با کیفیت متوسط، شیر زیادی دوشید ولی بعد از 3 یا 4 ماه بهتر است آن را با یک نوع مرغوب تعویض کنید تا جریان شیر را بهتر تحریک کند. یک شیردوش مرغوب باید مدتها کار کند.   چطور میتوان کمک بیشتری گرفت؟ مشـاورین شیردهی میتوانند شـیردوش مناسب را به شما معرفی کنند. همچنین اگر پمپ شیردوش برایتان مشکل ایجاد میکند، میتوانند به شما بیاموزند چه طور با دست شیر بدوشید. این هنر با ارزشی است که حتی زمانی که شیردوش خراب میشود به شما کمک خواهد کرد. وسایلی که برای دوشیدن شیر به کار میروند باید تمیز باشند. این وسایل بعد از هر بار استفاده باید فوراً شسته شوند. (شیردوشهای دستی خیلی مناسب نیستند و بهتر است حتیالمقدور مورد استفاده قرار نگیرند) دستها را باید با آب و صابون، ولی پستان را فقط با آب ساده شستشو داد و از به کار بردن هر گونه کِِرِم، لوسیون، روغن و ... پرهیز کرد.
مطالب مرتبط: