زیباترین  لحظات زندگی لحظه رشد کودکمان و لحظه به لحظه بزرگ شدن فرشته دلبندمان است پس از اینکه چند ماهی حرفهای نامفهوم فرزندتان را شنیدید، کمکم لحظه های هیجانانگیز و دوست داشتنی برای شنیدن اولین کلمه معنادار نزدیک میشود. لحظه هایی که هر پدر و مادری منتظر می نشستند تا فرزندشان یک کلمه بگوید و آنها هم از شنیدن حرفش ذوق زده شوند.

 البته با اینکه حرف زدن و شروع کردن به صحبت، بخشی طبیعی از مراحل رشد و پیشرفت بچهها به حساب میآید، اما اگر از همان روزهای اول پس از تولد با فرزندتان صحبت کنید، نهتنها به او کمک کردهاید بهتر و راحتتر حرف بزند که حتی واژگان زیادی را هم در اختیارش قرار دادهاید تا هنگامی که نیاز دارد بتواند از آنها استفاده کند.

کسب مهارت برای پردازش کلمات و استفاده صحیح از آنها درست مانند یادگیری سایر مهارتهای زندگی است. یعنی کودک هرچه بیشتر تمرین کند، موفقتر هم خواهد بود. بنابراین کودکی که بیشتر کلمات را میشنود و آنها را با معنیشان تطابق میدهد، بهتر هم میتواند صحبت کند. در حقیقت باید این نکته را در نظر داشته باشیم که براساس نظر محققان، هرچه بیشتر با فرزندان صحبت شود، آنها هم راحتتر حرفزدن را شروع خواهند کرد. اما اگر شما هم میخواهید با فرزندتان بیشتر صحبت کنید تا او هم راحتتر شروع به حرف زدن کند، بد نیست این موارد را هم در نظر داشته باشید:

1 ـ شاید فکر کنیدحرف زدن با یک نوزاد چند روزه کاری بیفایده و حتی غیرعاقلانه است، اما اگر بدانید گوش نوزاد و بخشی از مغز او که به صداها پاسخ میدهد، در همان بدو تولد بخوبی رشد کرده و پرورش یافته است، چطور؟ نظرتان عوض نمیشود؟ برهمین اساس هم متخصصان میگویند تا جایی که میتوانید و فرصتش را دارید با فرزندتان حرف بزنید و مطمئن باشید او خیلی بیشتر از آنچه شما تصور میکنید، از این حرفها استفاده میکند.

2 ـ درباره چه موضوعی با هم حرف میزنید؟ اگر برنامه زندگی شما و فرزند شیرخوارتان ثابت و بدون تغییر باشد، حرفهای شما هم معمولا پیرامون همان موضوعات ساده و پیشپاافتاده خواهد بود. با اینکه چنین صحبتهایی هم میتواند مفید باشد، اما اگر موضوعات بیشتری را برای حرف زدن انتخاب کنید، بهتر است. پس ببینید فرزندتان به چه اجسامی خیره میشود و آنها را با نگاهش تعقیب میکند. همین میتواند موضوع خوبی برای صحبتکردن و دادن اطلاعات مورد نیاز او باشد. ​

3 ـ در همان ماههای اول تولد، کتابی مناسب سن و سال کودک تهیه کنید و با هم آن را ورق بزنید. به هر صفحهای که میرسید، درباره عکسها با فرزندتان صحبت کنید و قصهای را برایش بگویید. البته در سنین پایین لازم نیست حتما کتابهای داستانی برایش بخوانید، کتابهایی که فقط تصویر دارد یا کودک میتواند با لمس آن موضوعات تازهای را یاد بگیرد هم برای شیرخواران بسیار مناسب است.کتاب خواندن به کودک کمک میکند لغات بیشتری را بیاموزد و بهتر بتواند از آنها استفاده کند.

4 ـ وقتی کودکان یاد میگیرند حرف بزنند، ممکن است مدتی در همین مرحله باقی بمانند. پس بهتر است شما به عنوان پدر یا مادر فرصتی در اختیارشان قرار دهید که بتوانند با شما مکالمه داشته باشند. با این کار آنها پاسخ دادن را هم یاد میگیرند. البته باید به طرف مقابل مکالمهها هم توجه داشته باشید​.

5 ـ تلویزیون را خاموش کنید. گاهی والدین به اشتباه فکر میکنند فرزندانشان از برنامههای تلویزیونی هم میتوانند نکات زیادی را بیاموزند. در صورتی که محققان میگویند، شخصیت برنامههای تلویزیونی هیچ ارتباط مستقیمی با کودک ندارند و در نتیجه کودک هم نمیتواند هنگام دیدن برنامهها نقش فعالی داشته باشد. به همین دلیل هم بهتر است به جای اینکه از برنامه ها و شخصیتهای تلویزیونی برای آموزش لغات استفاده کنید، خودتان دست به کار شوید و با او بیشتر حرف بزنید.


مطالب مرتبط: