ایجاد عادات سالم در کودک

کودک در حال رشد معمولا همه چیز را از بزرگترها الگو می گیرد یکی از چیزهایی که کودک از بزرگترش الگوبرداری می کند رفتار تغذیه ای است کودک شما در حال دریافت همه پیغامهای تغذیه ی شما است. در اینجا راه هایی برای تقویت عادات خوب مطرح می شوند که می تواند برای شما مفید و ماثر باشند:
• اگر کودک شما هنوز به میل خود شیر و آبمیوه را سر میکشد، او را از این عادت بیندازید. در این سن، مایعات را باید در حالت نشسته و تنها وقتی که به آنها داده شود بنوشند. آبمیوه را با نصف آب رقیق کنید، اگر این کار را کم کم انجام دهید کودکتان اصلا متوجه تفاوت نخواهد شد.
• چیپس و شیرینی را به جای مصرف روزانه بهعنوان خوراکیهای گاه به گاهِ استثنایی مصرف کنید. به جای آنها، همیشه لقمه های سالم را در دسترس داشته باشید، مثل قطعات پنیر کم چربی، میوه های خرد شده که به تنهایی یا خیسانده در ماست خورده شوند، کیک برنج، و یا کراکرهای سبوس دار.
 • از کودک خود انتظار نداشته باشید بیشتر از 30 دقیقه سر میز بنشیند. او را مجبور به تمام کردن سیزبجات یا تمیز کردن بشقابش نکنید. به او کمک کنید زمان غذا خوردن را با احساس لذت سپری کند، نه اینکه درگیر مرافعهی سختی بر سر غذا شود. • وعدههای و میانوعدههای مغذی تهیه و به او پیشنهاد کنید، و به کودک خواجازه بدهید درباره چیزی که میخورد تصمیم بگیرد. اگر از یک میانوعده صرفنظر میکند یا یک وعده غذا را نمیخورد، به جای غذا رساندن به میل و هوس او تا برنامه غذاخوری بعدی صبر کنید. گرسنگی نخواهد کشید.

زندگی کنونی شما

میخواهید خودتان را عزیزِ یک پرستار بچه کنید؟ منصف باشید. برای ساعتهای خواب کودکتان قیمت پایینتری پیشنهاد نکنید؛ وقت پرستار همان اندازه ارزش دارد حال چه با کودک شما تلهموش بازی کند و چه بعد از ساعت خواب به کارهای خانه برسد. درباره انتظارات خود روشن باشید، و به او بگویید که قدر کمکهایش را میدانید. دستمزدش را با ساعتهای کامل به نفع او رند کنید. برای کار در روزهای تعطیل پاداش در نظر بگیرید. میانوعدههای خوب برایش بگذارید. بیشتر از ساعت مقرر بدون هماهنگ کردن با او بیرون از خانه نمانید.


مطالب مرتبط: