یک شرکت ایتالیایی به نام CoeLux موفق شد با یک لایه بسیار نازک ذرات نانو، نور خورشید را شبیهسازی کند؛ در واقع این محققان موفق به ایجاد یک منبع نور مصنوعی بیسابقه شدند که میتواند حتی مغز را فریب دهد.

این فناوری میتواند به شکل نور خورشید از طریق یک پنجره یا تابلویی که بر روی دیوار نصب شده است در هر جا و هر زمان باشد. این نورگیر با چراغ های LED ساخته شده است و میتواند آن طور که خورشید میتابد، نورافشانی کند.

این نور مصنوعی برای روشن کردن فضاهایی مانند بیمارستان، اداره، سالنهای ورزش یا پارکینگهای زیرزمینی که نیاز به نور طبیعی دارند، طراحی شده است و میتواند در موارد دیگر مثل استودیو عکاسان هنری نیز استفاده شود.
مطالب مرتبط: