کودکان را باید با استفاده از چند راهکار ساده به غذاخوردن تشویق کنیم.اگر کودک شما مرتب از غذاها ایراد میگیردو شما را خسته کرده است، پیشنهاد می دهیم تا با استفاده از خلاقیت بر روی غذاها کودکتان را نسبت به غذا خوردن ترغیب کنید.


ساندویچ کلاک کلاک جوجه

(شامل: نان تست گرد که روی آن سس مایونز پخش شده باشد، دانههای پخته شده ذرت، زیتون، هویج، توت فرنگی ،گوجه فرنگی و خیار همراه با قطرههای مارمالاد)

 

• ساندویچ جغد متفکر

(شامل: نان تست، پنیر، برشهای تخممرغ، زیتون، هویج و خیار)

 


 

 

• ساندویچ ببر سفید

(شامل: نان تست، پنیر، زیتون سبز و سیاه، هویج و خیار)

 

 

• ساندویچ کوالا


(شامل: نان تست، پنیر، زیتون، دانه درشت و نساییده فلفل و برشهای خیار)
 
• ساندویچ تخممرغ تعجب زده

(شامل: تخممرغ پخته، گوجه فرنگی، زیتون، هویج و دانه میخک یا هر جایگزینی که در دسترس باشد) 

• ساندویچ شیر، سلطان جنگل

(شامل: نان، زیتون، مایونز، کرفس، هویج، کاهو، تربچه نصف شده، ذرت درسته پخته شده)
 

 

• ساندویچ آقا خرگوشه مودب

(شامل: نان، مایونز، هویج، زیتون، گوجه فرنگی و تاج توت فرنگی)

 

 
• گروه سرود

(شامل: خیار، هویج ، برگ مو یا کاهو و زیتون)
 

  
مطالب مرتبط: