اگر شما هم شلوارهای جین قدیمی دارید آنها را دور نیندازید. از ایده های زیر کمک بگیرید و وسایل جالبی درست کنید.

می توانید شلوار جین های قدیمی تان را به هم دوخته و یک پرده جالب برای فضای بیرونی خانه تان درست کنید.

ایده هایی برای استفاده از جین های قدیمی

می توانید روی یک پارچه ساده جیب های شلوارهای جین تان را بدوزید و از آنها به عنوان جایی برای لوازم خیاطی و حتی جاقلمی استفاده کنید.

ایده هایی برای استفاده از جین های قدیمی

می توانید از پارچه شلوار جین یک پیش بند زیبا دوخته و برای تزئین آن از جیب های شلوار جین تان استفاده کنید.

ایده هایی برای استفاده از جین های قدیمی

می توانید تل های ساده را با پارچه های جین تزئین کنید.

ایده هایی برای استفاده از جین های قدیمی

می توانید پاپیون هایی درست کرده و کیف هایتان را تزئین کنید.

ایده هایی برای استفاده از جین های قدیمی

می توانید عروسک های زیبایی درست کنید.

ایده هایی برای استفاده از جین های قدیمی

می توانید یک جوراب کریسمس درست کرده و به دیوار اتاق تان آویزان کنید.

ایده هایی برای استفاده از جین های قدیمی

می توانید کوسن های زیبایی درست کنید.

ایده هایی برای استفاده از جین های قدیمی


مطالب مرتبط: