اضافه کردن نارگیل رنده شده به ماست باعث افزایش وزن و جاقی می شود.
این مواد را به ماست اضافه نکنیدبرخی از مواد غذایی هستند که ترکیب آنها با ماست سبب تغییراتی میشود که خوشایند نیست و باید از اضافه کردن چنین موادی که ترکیب ماست را به هم میزنند، جلوگیری کرد.
برخی افراد ماستهای طعمدار و ترکیب ماست و میوه را میپسندند و مصرف میکنند. اما گاهی اوقات اضافه کردن برخی مواد به ماست علاوه بر اینکه طعم مطلوب ماست را تغییر میدهد، فواید آن را کاهش میدهد و کالری آن را زیاد میکند.
برخی از موادی که بسیاری از افراد برای خوشطعم کردن ماست به آن اضافه میکنند حاوی قند است و با آنکه حجم کمی دارد اما پرکالری و انرژیزا است. در اینجا به مواد غذایی اشاره می کنیم که نباید هرگز آنها را با ماست ترکیب کرد:

عسل
عسل شیرین است و اضافه کردن آن به ماست علاوه بر آنکه ماست را شیرین میکند و کالری آن را بالا میبرد، باعث میشود که شما بیشتر ماست بخورید و پرخوری کنید.

میوههای خشکشده
با آنکه حجم و ظاهر میوههای خشکشده گولزننده و کوچک است اما آنها حاوی قند و کالری بالایی هستند و با خوردن کمی از آنها فرد انرژی زیادی بدست میآورد و اضافه کردن آنها به ماست منجر به تجمع کالری و انرژی در بدن میشود که در نهایت منجر به چاقی و برخی بیماریهای دیگر میشود. در این مورد، میوههای تازه نسبت به میوههای خشکشده بیشتر توصیه میشوند.

مغزها و آجیلها
مغرها خود به تنهایی غذایی کامل به شمار میآیند که انرژی و کالری زیادی را وارد بدن میکند اما هنگامی که آنها را به ماست اضافه میکنید، بدون آنکه متوجه شوید حجم بسیار بالایی انرژی و کالری وارد بدن خود میکنید که سوخت و ساز بدن شما را با مشکل روبهرو میکند.

نارگیل رندهشده
نارگیل خود حاوی قند است و اضافه کردن آن به ماست شاید طعم خوبی بدست دهد اما موجب پرخوری و اضافه وزن شما میشود.

تخم کتان
تخم کتان حاوی فیبر و پروتئین است و مصرف زیاد آن باعث میشود بدن نتواند آن را به خوبی هضم کند و بیشتر مواد مفید موجود در آن بدون اینکه به بدن جذب شود دفع شود. برخی افراد به این علت که دانههای تخم کتان ریز است، مقادیر زیادی از آن را به ماست اضافه میکنند که نادرست است.
مطالب مرتبط: