طراحی باغ و باغچه در طول سالهای اخیر تغییرات زیادی کرده است تا بتواند خود را با سبک زندگی انسان مدرن تطبیق دهد، اما هنوز هم میتوان درسهای زیادی از طراحی باغهای کلاسیک در گذشته گرفت. اگرچه مساحت باغها و زمانی که انسانهای به آن میپردازند کم شده، اما همچنان ایدههایی در طراحی باغهای کلاسیک وجود دارد که امروزه میتواند حسابی به کار ما بیاید. ما در این مطلب به این موضوع بپردازیم و به شما باغچه و باغهای کوچکی را معرفی می کنیم که در طراحی آنها از ایجاد فضاهای جداگانه و همچنین دیگر ایدههای موجود در طراحیهای گذشته استفاده شده تا در نهایت یک فضای زیبا که مکملی برای فضای داخلی خانه است ایجاد شود.

 

باغچه در حیاط منزل

طراحی حیاط و باغچه های کوچک خانه

 

تفکیک فضاهای موجود در باغچه های حیاط های کوچک
ایجاد فضاهای جداگانه در یک باغ کوچک زمانی موفق است که در آن فضاهای خشن با گیاهان لطیف تلطیف شوند و در این ترکیب به ساختار هر کدام از فضاها توجه شود. این مسئله در اکثر چیدمانها و طراحیهای باغهای مدرن رعایت شده است.

شکوه باغ های ایرانی از گذشته تا امروز بر کسی پوشیده نبوده با بررسی چارچوب و اصول ساخت باغ های ایرانی می توانید ایده هایی مدرن را به فضای باغچه کوچک خانه خود بیاورید.

 

باغچه در حیاط منزل

دکوراسیون حیاط های کوچک

وقتی صحبت از طراحی باغچه و یک حیاط کوچک میشود مهمترین نکته ساختار آن است. ساختار یک باغچه همچون استخوانبندی آن است که تمام بخشهای آن را در هر نوع وضعیت آب و هوایی و هر فصلی همچون یک کل در کنار هم حفظ میکند. در عکس بالا فضاهایی که با سنگهای مربعی سنگ فرش شدهاند قسمتهای مختلف باغ را به هم پیوند دادهاند و باعث شدهاند ساختار کلی باغ یکدست و یکپارچه شود.

 

باغچه در حیاط منزل

دکوراسیون حیاط خلوت

ساخت استخوان بندی یک باغچه در طراحی حیاط
طراحان گذشته برای ایجاد استخوانهای یک باغ از سنگفرش، دیوار، آلاچیق، و جویبار استفاده میکردند. اما ما امروز برای این کار بیشتر از شن، باغچههای مرتفع، و ایوانهای بسته استفاده میکنیم. در باغی که در عکس بالا مشاهده میکنید استفاده از بلوکهای شنی و فضاهایی که در آن آب جریان دارد باعث شده تا طراحی کلی یکدست و یکپارچه شود.

آلاچیق و سایبان های زیبا برای وقت گذرانی در فضای سبز بسیار مناسب هستند. شما می توانید با بکارگیری آنها نیز حال و هوایی دلپذیر را در باغچه هاایجاد کنید.

 

باغچه در حیاط منزل

طراحی حیاط خلوت

نرم کردن حاشیههای باغ با کاشت گیاهان 
وقتی ساختار باغ مشخص شد، میتوان از گیاهان برای نرم کردن حاشیهها و لبههای سخت و زمخت استفاده کرد. همچنین این عناصر به باغ رنگ اضافه میکنند و باعث میشوند باغ در تمام طول سال جلوه زیبایی داشته باشد. همانطور که در عکس بالا مشاهده میکنید در فضای پیرامونی این باغ که کف آن با سنگهای رنگی سنگفرش شده، از گیاهان مختلفی استفاده شده است. این گیاهان بدون اینکه بیش از حد به چشم بیایند و یا مانعی در برابر عناصر دیگر ایجاد کنند به فضا اضافه شدهاند.

باغچه در حیاط منزل

دکوراسیون حیاط خلوت

انتخاب گیاهانی که با طراحی کلی باغچه تناسب دارند
محدود کردن گیاهانی که قرار است در طراحی باغ به کار روند به قدرت بخشیدن به چیدمان کلی آن کمک میکند. طراحی یک باغ کوچک نیازمند یک انضباط مشخص در انتخاب گیاهان است. انتخاب گونههای مختلف گیاهی باعث بینظمی در طراحی و چیدمان باغ شده و چشم را اذیت میکند. در باغی که در عکس بالا مشاهده میکنید استفاده از تعداد اندکی گونه گیاهای ترکیب زیبایی بین گیاهان و سطوح سنگفرششده و دیوارهها ایجاد کرده است.

 

باغچه در حیاط منزل

طراحی حیاط و باغچه های کوچک خانه

ما میتوانیم از ایدههای موجود در درختآرایی باغهای قدیمی استفاده کنیم و از گیاهان همیشه سبز بهره برده و آنها را به شکلهای مشخصی درآوریم تا ظاهر کلی باغ یکدست شود. در طراحی این باغ از حاشیههایی سفید رنگ استفاده شده تا تمام گیاهان موجود در آن به یک رنگ محدود شوند و در نتیجه ظاهری یکدست و یکپارچه ایجاد شود. 

باغچه در حیاط منزل

تزیین فضای سبز خانه

استفاده از نقاط کانونی در طراحی باغچه در حیاط های کوچک
یکی دیگر از درسهایی که میتوان از طراحی باغهای قدیمی گرفت استفاده از عناصری در فضاهای کوچک است که میتوانند به عنوان نقطه کانونی فضا عمل کنند. بسیاری از باغها توسط یک پرچین، حصار، دیوار، و یا فنس محدود میشوند، در این حالت هیچ نوع نقطه کانونی طبیعی در فضا وجود ندارد که باعث گردش چشم شود. با استفاده از یک مجسمه، آبنما (مانند فواره) و یا مانند عکس بالا یک کاناپه زیبای مخصوص فضای بیرونی میتوان نقطه کانونی فوقالعاده جذابی در باغ ایجاد کرد.

اگر در فضای باز حیاط خانه خود جای کافی دارید ما به شما ساخت باغچه چوبی برای کاشت سبزی خانگی را پیشنهاد می کند.

 

 

به نگاه کنید تا بتوانید به جلو پیش روید، ایده گرفتن از باغ های کلاسیک 
این باغ کوچک (عکس بالا) تمامی نکاتی را که ما از طراحی باغهای قدیمی آموختیم گرد هم آورده است. ساختار این باغ بسیار قوی است و در آن تمام فضاها با هم مرتبط هستند. مناظر زمخت با استفاده از گیاهان که در قسمتهای مختلف به کار گرفته شدهاند نرم شده است. و در نهایت یک صندلی سبز رنگ یک نقطه کانونی جذاب در فضا ایجاد کرده است. با نگاه کردن به گذشته و استفاده از ایدههای موجود در آن دوران میتوانیم در طراحی باغهای کوچک امروزی قدمهای رو به جلویی برداریم.


مطالب مرتبط: