بافت آسان تاب مکرومه با استفاده از گره

این تاب زیبا فقط با استفاده از گره ساده پایه بافته شده است. آموزش آن را ببینید

 

بافت آسان تاب مکرومه با استفاده از گره

وسایل مورد نیاز برای بافت تاب با مکرومه

دو قطعه چوب به طول 130 سانتی متر و  قطر 3  سانتی متر برای دو پهلو ، و دو قطعه به طول 70 سانتی متر و  قطر 7 سانتی متر برای بالا و پائین تاب تهیه کنید. همینطور 160 متر طناب نسبتا" ضخیم .

بافت آسان تاب مکرومه با استفاده از گره

روی چوب های کوچکتر از هر دو لبه چوب 5 سانت جلو بیایید و یک سوراخ  برای عبور پیچ ایجاد کنید

 

بافت آسان تاب مکرومه با استفاده از گره

سوراخ اول را در فاصله 5 سانتی به قطر چوب کوچک و 5 سانت جلوتر سوراخ به قطر طناب ایجاد کنید

به فاصله 5 سانت از لبه چوب بزرگتر یک سوراخ ایجاد کنید به قطر چوب کوچکتر 5 سانت فاصله بگیرید و سوراخ دوم را به قطر طنابتان ایجاد کنید. این کار را برای هر دو انتهای چوب های بزرگتر انجام بدهید.

بافت آسان تاب مکرومه با استفاده از گره

چوب های کوچک را از داخل سوراخ هائی که برای خودشان تعبیه کردید عبور بدهید

 

بافت آسان تاب مکرومه با استفاده از گره

با پیچ دو تکه را به هم متصل کنید تا محکم شود

 

بافت آسان تاب مکرومه با استفاده از گره

چهار چوب شما آماده است، روی یک دیوار آن را آویزان کنید و آماده بافت شوید

 

بافت آسان تاب مکرومه با استفاده از گره

طناب را به 16 قسمت 10 متری ببرید و هر تکه را از وسط تا کنید و روی چوب سر بیندازید

آموزش ابتدائی مکرومه را اینجا ببینید.

بافت آسان تاب مکرومه با استفاده از گره

بعد از سر انداختن همه 16 تکه طناب شروع به بافت گره ساده کنید

 

بافت آسان تاب مکرومه با استفاده از گره

هر رج فقط دو گره بزنید و گره ها را هم با فاصله ببافید

 

بافت آسان تاب مکرومه با استفاده از گرهبافت آسان تاب مکرومه با استفاده از گره

بافت آسان تاب مکرومه با استفاده از گره

بافت آسان تاب مکرومه با استفاده از گرهبافت آسان تاب مکرومه با استفاده از گره

بافت آسان تاب مکرومه با استفاده از گره

بافت آسان تاب مکرومه با استفاده از گره


مطالب مرتبط: