با این دستورالعمل خاطره ای شیرین و رویایی از سفرتان بسازید


زن و شوهرهایی هستند که استعداد عجیبی دارند تا تمام دلخوری دوران چندساله زندگی مشترکشان را هنگام سفر سر هم خالی کنند، انگار چون در سفر فرصت دارند و مدت زمان بیشتری با هم هستند، باید تمام اختلاف نظرها را رو کنند و همه چیز را به هم ربط دهند و تمام حرفها و عقده های چندسالهشان را سر هم خالی کنند؛ از دستپخت خانم گرفته تا خودروی آخرین مدل باجناق و دستپخت مادرزن و وضعیت خانه و صاحبخانه و... دیگر نمیگذارند چیزی باقی بماند که بر سر آن بحث و جدل نکرده باشند.

انگار فراموش میکنند برای چنین سفری هزینه زیادی کردهاند و قرار است تا حد ممکن استراحت کنند و لذت ببرند و برای روزهای پیشرو تجدید قوایی داشته باشند، اگر شما هم جزو همین زوجها هستید که زیاد در سفر بحث و جدل میکنید این مطلب برای شماست تا دیگر در سفر هیچ دعوایی نداشته باشید و هزینه زیادی را که صرف مقدمات و انجام سفر کردهاید به هدر نرود. فراموش نکنید تا خودتان نخواهید به شما خوش نخواهد گذشت.

شرایط جسمیتان میتواند بداخلاقتان کند

شرایط جسمی و روحی تا حد زیادی به هم وابستهاند مثلا خیلی از آدمها وقتی گرسنه میشوند، کمی کنترل خود را از دست میدهند و عصبانی و خشمگین میشوند، اگر میخواهید در تمام طول سفر با همسرتان خوب و خوش باشید حواستان به این نکته باشد بنابراین هر دو قبل و حین سفر اعتدال را در غذا خوردن رعایت کنید. با شکم خالی سفر نکنید. گرسنگی و ضعف باعث سردرد و ناتوانی و کجخلقی میشود، از طرفی پرخوری نیز ناراحتیهای خود را دارد یا اگر کمخوابی شما را کسل و بدخلق میکند، طی سفر طوری برنامهریزی کنید که خواب منظم و کافی داشته باشید.

همچنین خانمها سعی کنند برنامههای سفر را طوری تنظیم کنند که مصادف با دوران عادت ماهانهشان نباشد تا افسردگی و کجخلقیهای آن دوران سراغشان نیاید. مطمئن باشید دو تا آدم خوشخلق و متعادل راحتتر با هم از سفر لذت میبرند و کمتر دعوایشان میشود.

قرار بگذارید که فقط خوش بگذرانید

از دقیقهای که به قصد سفر از خانه خارج میشوید با همسرتان قرار بگذارید که میخواهید فقط خوش بگذرانید و نمیخواهید حتی یک دقیقه آن به دلخوری سپری شود یعنی قرار نیست طی سفر مشکلات زندگیتان را حل کنید یا اینکه یکدیگر را تربیت کنید و به یکدیگر چیزی بیاموزید، در تمام طول سفر هم این نکته را بهخاطر بسپارید و هر گاه کوچکترین بحث یا اختلافنظری بین شما پیش آمد یاد همان قرار اولیه بیفتید، در این صورت دیگر دعوا و بحث را کش نخواهید داد. مطمئن باشید اگر این دستورالعمل را رعایت کنید سفری به شیرینی ماهعسل درپیش خواهید داشت.

اینترنت و تلفن بازی تعطیل

یکی از بیشترین شکایتهای زوجها این است که همسرشان در طول سفر مدام حواسش پی تلفن، تبلت یا لپتاپش است و مدام بهدنبال یافتن سیگنالهای وایفای برای گذاشتن عکس در اینستاگرام و دیگر شبکههای اجتماعی است یا حتی همچنان سرگرم روابط کاری است و آنطور که باید دل به سفر و خانوادهاش نمیدهد.

 اگر میخواهید سفر خوب و عاشقانهای درپیش داشته باشید با همسرتان قرار بگذارید به محض حرکت، از هر نوع کنترل و ارتباط کاری ازجمله ایمیل، پیامک و تماس تلفنی و شبکههای اجتماعی به طور کلی بپرهیزید و بیشتر بهدنبال فعالیتهای مشترک باشید مثلا حتی در مسیرهای طولانی که بیکار هستید به موسیقی موردعلاقه هر دو نفرتان گوش کنید.

یکدیگر را مقصر نکنید

یادتان باشد سفر میتواند پر از آزمون و خطا باشد، برای فراموش کردن برخی اقلام سفر، رفتن در مسیری اشتباه، تصادف رانندگی، رزرو اتاق در مکانی نهچندان ایدهآل و... یکدیگر را مقصر ندانید. اینها اشتباهاتی است که در هر سفری ممکن است پیش بیاید و تنها مدیریت و کنار آمدن با آنها میتواند طعم شیرین سفر را همچنان حفظ کند. باید درک کنید که بهعنوان یک زن و شوهر تمام وظایف را با هم برعهده بگیرید. قرار نیست کسی رئیسبازی دربیاورد و حرف اول و آخر را بزند یا کسی بخواهد تمام مسئولیتها را از خودش سلب کند، البته یادتان نرود برنامهریزی در سفر لازم است، اما این برنامهریزی میتواند با تعامل و پیش از سفر بهدست بیاید نه زورگویی یکی از طرفین.

مشکل را پیش از سفر حل کنید

اگر پیش از سفر اختلافی بین شما و همسرتان پیش آمده، باید مسئله مورد اختلاف را در مدت حداکثر شش ساعت پس از بروز بحران رفع کنید تا ناراحتی در ذهن کسی نماند و احساس انتقامجویی از بین برود. همچنین اگر قرار است همسفرهایی هم داشته باشید، سعی کنید مشکل را بین خودتان حل کنید چرا که گاهی دخالتهای بیجا سبب به وجود آمدن سوءتفاهم و حتی شدت یافتن دعوا میشود. در صورت بروز چنین حادثهای، باید تلاش کنید به طرفین بفهمانید که مسبب ناراحتی پیشآمده هر دو طرف بوده و منشا آن فقط سوءتفاهم بوده است. این کار سبب فروکش کردن بحثها و تنشها و روی آوردن طرفین به گفتوگو میشود.

اختلافنظرها را کش ندهید

در سفر بیشتر از همیشه با هم هستید. احتمال اینکه اختلافنظرهایتان بیشتر خود را نشان دهد، بیشتر است. یادتان باشد اگر احیانا بحث یا اختلافنظری بینتان پیش آمد آن را کش ندهید. همچنین سعی کنید در تمام طول سفر با همسرتان با احترام کامل برخورد کنید شاید حتی گذاشتن یک «جان» در ادامه اسم او یا حتی «عزیزم» گفتن محبت بین شما را چند برابر کند. سعی کنید برای همین چند روز هم که شده تا حد ممکن رفتار خودتان را مدیریت کنید و هوای همسرتان را داشته باشید تا بهترین روزها برایتان رقم بخورد. چیزهای کوچکی مثل مرتب کردن تخت، آماده کردن لباس و غذا برای هم، منتظر ماندن برای یکدیگر و... میتوانند معجزه کنند.

تقسیم کار در سفر

قرار نیست همانقدر که خانمها در خانه مسئول همه امور منزل هستند در سفر هم همینطور باشد. آقایان در سفر دیگر وظایف شغلی ندارند پس نمیتوانند بهانه بیاورند و از کارهای مربوط به پختوپز و نظافت و بچهداری شانه خالی کنند. مثلا اگر زن و شوهر فرزند یا فرزندانی دارند در موقع سفر حتما مسئولیت نگهداری آنها را تقسیم کنند، مسئولیت تهیه غذا را هم با قسمت کنند و... هرچند بسیاری از مردان خانواده در طول سفر گاهی خود را مسئول یکی از وعدههای غذایی که در بیشتر موارد یکی از انواع کباب است، میدانند، غافل از اینکه این زنان هستند که تمامی آمادهسازیهای پیش از غذا و سپس تمام تمیزکاریهای پس از اتمام کار را بهعهده دارند و همسرانشان فقط زحمت درست کردن آتش و باد زدن کبابها را بهعهده میگیرند، پس اگر قرار است آقایان کاری را انجام دهند تمام وظایف آن را خود بهعهده بگیرند.

به برنامهها اهمیت دهید

وقوع پیشامدهای غیرمترقبه هم میتواند زمینه بسیاری از دعواها باشد برای غلبه بر پیشامدهای غیرمترقبه مانند تاخیر در پروازها یا ترافیک. همیشه سعی کنید، کمی زودتر از منزل خارج شوید تا بهموقع به مقصد برسید. برای تاخیرهای احتمالی یا ازدست دادن پرواز، برنامهریزی داشته باشید. پول و وقت لازم را پیشبینی کنید، وقتی همهچیز طبق برنامه پیش برود، کمتر احتمال دارد که زمینه دعوا بین دو طرف به وجود بیاید.

قبل از سفر درمورد مخارج تصمیم بگیرید

یکسری تصمیمها هستند که باید قبل از سفر درمورد آنها صحبت شود تا اختلافنظرها آشکار و تصمیم نهایی گرفته شود و فرصت چند روزه سفر به حل آن اختلافنظرها اختصاص پیدا نکند. مثلا اینکه قرار است در سفر چقدر خرج کنید؟ هر کدام از شما بداند بودجهتان چقدر است و چقدر اجازه دارید برای سوغات، تفریحات و رستورانها هزینه کنید، خودش میتواند زمینه بسیاری از دعواها را که ممکن است به خاطر پول پیش بیاید از بین ببرد. زن و شوهر باید با هم قرار بگذارند که برای خرج کردن و غذا یا خرید سوغاتی اندازه جیبشان خرج کنند تا استرسهای ناشی از کم آوردن پول زمینه دعوا را مهیا نکند

مطالب مرتبط: