محبت کردن بدون قیدوشرط به بچه ها

خانم استکی روانشناس کودک درباره اضطراب شدید کودک که متعاقب درگیری و مشاجره لفظی والدین با کودک شده، اظهار داشت: گاهی کودک از خوردن غذا امتناع میکند و والدین برای ترغیب او به غذا خوردن  از عبارت «اگر غذایت را نخوری من آن را میخورم» استفاده میکنند که این وسواس موجب اضطراب کودک نمیشود اما گاهی والدین به کودک میگویند که اگر کاری را انجام ندهد، او را دوست ندارند یا والدین او نیستند.

ایشان با تاکید بر داشتن محبت مثبت نامشروط  والدین به کودک، تصریح کرد: اگر والدین برای محبت خود نسبت به فرزندشان شرط بگذارند کودک به خاطر دوست داشتنی بودن کاری را انجام میدهد و در واقع عمل او قابل قبول است نه خود او.

به کودک بگوئید از رفتار او ناراحت هستید نه خود او
این روانشناس کودک گفت: چنانچه کودک رفتار ناپسندی انجام داد والدین باید به او بگویند ما تو را دوست داریم ولی از رفتار تو ناراحت هستیم و باید در این رابطه با هم صحبت کنیم این رفتار موجب میشود که دوست داشتن کودک را مشروط نکنیم.

استکی با بیان اینکه والدین گاهی دنبال پر کردن خلاءهای خود هستند، اظهار داشت: برخی والدین میخواهند آرزوهای تحقق نیافته خود را در کودک محقق کنند و اگر کودک با آنها راه بیاید رفتار خود را تا پایان عمر کودک ادامه میدهند.

والدین اضطراب خود را به فرزندان منتقل میکنند
این متخصص گفت: اضطراب والدین به کودک منتقل میشود اگر پدر و مادر نسبت به وضعیت تحصیلی فرزند خود اضطراب داشته باشند آن را به کودک انتقال میدهند و مانع از پیشرفت تحصیلی او میشوند. لازم است بدانیم تحصیل باید در کنار سایر سرگرمیها باشد زیرا به تنهایی موجب دلزدگی میشود.

موفقیت تحصیلی با هوش اجتماعی ارتباطی ندارد
وی ادامه داد: گاهی دیده میشود دانشآموزان یا دانشجویانی که در تحصیل بسیار موفق هستند از نظر هوش اجتماعی رشد چندانی نداشته اند.
مطالب مرتبط: