برچسب زدن به کودک

برچسب زدن به کودک

یعنی اینکه به خاطر یک رفتار خاص، یک خصلت رو به او نسبت بدهیم.

مثلا چون بچه زیاد زمین می خورد به او  بگوییم «دست و پا چلفتی»

یا به کودکی  که زیاد فراموش می کند بگوییم «حواس پرت»

یا برچسب های دیگر مثل «خنگ» ، «غرغرو» ، «بداخلاق» ، «خرابکار» ، «گیج» ، «شلخته» ، «شکمو» و ....

وقتی روی یک کودک برچسبی گذاشته می شود یعنی خودش و دیگران او را  با ان مشخصه می شناسند.
کودک یک تصویر ذهنى از خودش بر اساس ان خصلت می سازد و احتمالا تا آخر عمر همانگونه می ماند.

والدین هم تلاشی برای اصلاح بچه نمی کنند، چون پذیرفته اند که کودکشان این گونه است.

بهتر است احساس خود را از رفتارنامناسب کودک  بگوییم:

از اینکه به حرف من گوش نمیدی خیلی ناراحتم.
به جای اینکه به کودک برچسب بزنیم :تو «لجبازی»


مطالب مرتبط: