بزرگترین اشتباهات زمان گردگیریگردگیری کار چندان جالبی نیست . گردگیری یکی از آن وظایف بیپایان و بی سپاس است. یک روز همه جا را گردگیری میکنید و چند روز بعد میبینید که همه جا دوباره پوشیده از گردو و غبار شده است. اگر چه نمیتوانید برای همیشه از گرد و غبار خانه راحت شوید اما مواردی وجود دارد که انجام آنها ممکن است تلاشهای شما برای گردگیری را به هدر بدهد.

1- استفاده از گردگیر پَری
بدون هیچ شک و شبههای، این ابزار صرفاً گرد و خاک را از یک سطح جارو کرده و به سطح دیگری پخش میکند. به جای این کار از یک گردگیر ریزبافت یا برقی استفاده کنید که گرد و خاک را گرفته و در خود نگه میدارند، و برای اینکه مطمئن شوید که کارایی خود را حذف میکند،  پس از گردگیری آن را بشویید یا عوض کنید. 

2- چشمپوشی از محفظههای بخاری و کولر

این دریچههای روی دیوار و سقف، جذبکننده پنهان گرد و خاک هستند. اگر تمیز کردن آنها را فراموش کنید، دمیدن هوا از آنها میتواند اتاق شما را به سرعت پر از گرد و خاک کنند. یک دقیقه زمان بگذارید و هنگام جارو کردن اتاق با جاروبرقی، یا هر زمانی که میخواهید گردگیری کنید، با سر فرچه ای جاروبرقی  این کانال های هوا را تمیز کنید. 

3- گردگیری خشک
وقتی گرد و خاک خشک است، به سادگی به هوا بلند میشود و سخت تر میتوان آن را پاک کرد. به پارچه یا گردگیر ریزبافت مقداری اسپری گردگیری بزنید تا تمیز کردن گرد و خاک سادهتر شده و نتیجه بهتری دریافت کنید. 

4- اسپری کردن مستقیم محلول جلا دهنده به مبلمان

با این کار احتمال ایجاد لکه تار روی چوب وجود دارد که تمیز کردن آن  دشوار بوده و در نهایت غبار بیشتری نیز جذب میکند. به جای این کار بر روی پارچه آن را اسپری کنید و به آرامی پارچه را به سطح لوازم بکشید. اگر ترجیح میدهید به خود لوازم اسپری بزنید مقدار کمی اسپری کنید و پس از گردگیری دوباره با یک پارچه تمیز آن را جلا دهید تا هر گونه باقیمانده مایع اسپری شده پاک شود. 

5- فراموش کردن تعویض یا تمیز کردن فیلتر جاروبرقی
فیلترهای جاروبرقی برای گرفتن گرد و خاک و ذرات ریز طراحیشدهاند. فیلتر کثیف که منافذ آن مسدود شده باشد نمیتواند گرد و خاک را محبوس کند و آن را به هوا باز میگرداند. باید فیلتر را طبق توصیه کارخانه سازنده جاروبرقی تعویض یا تمیز کنید. 


مطالب مرتبط: