قد و وزن کودک در سالهای اولیه باید مورد توجه والدین قرار بگیرد . 
دغدغه ذهنی بسیاری از والدین است که کودکشان رشد مناسب داشته باشد.  
کودک نوپام قدش کوتاه است و به وزنش نمی خورد؟ باید ازش آزمایش تیروئید بگیرم؟

سوال:
کودک هجده ماهه ام داری وزن سیزده و قد هشتاد و سه. قد زمان تولدش پنجاه بود. قدش کوتاه است و به وزنش نمی خورد؟ باید ازش آزمایش تیروئید بگیرم؟ پاسخ متخصص اطفال: دوست گرامی، قد فرزند شما نسبت به وزنش خیلی خوب است. قد بچه ها در سال اول بیست و پنج سانتی متر و در سال دوم ده سانتی متر افزایش پیدا می کند. همچنین قد آن ها در سیزده ماهگی تا هجده ماهگی باید به اندازه سی سانت افزایش پیدا کند. با توجه به این موضوع و افزایش قد سی و سه سانتی متری فرزند شما، وضعیت او خوب است. همچنین اگر آزمایش غربالگری فرزندتان خوب بوده است، دیگر نیازی به انجام آزمایش تیروئید نیست. بنابراین نگران نباشید.
مطالب مرتبط: