بهداشت روانی پس از زایمان

دوران بارداری دورانی ست که تغییرات بسیار زیادی در جسم و روح هر مادری پیش میاید. در چند روز اول پس از زایمان خلق و خوی همه مادران کم و بیش تغییر میکند بعضی از مادران دچار افسردگیهای خفیف میشوند و کلاً در این روزها روحیه حساسی دارند اطرافیان و مخصوصاً شوهر باید به این نکته توجه داشته باشند و محیط مناسبی برای استراحت مادر فراهم نمایند. ? مراجعات پزشکی پس از زایمان لازم است مادران در هفته دوم و ششم پس از زایمان برای معاینه به پزشک با کلینیک بهداشت خانواده مراجعه نمایند. در نخستین معاینه، وزن مادر تعیین میشود؛ فشار خون وی ثبت میگردد؛ پستانها، شکم و لگن مورد معاینه قرار میگیرد؛ آزمایش ادرار برای اطمینان از نداشتن عفونت ادراری انجام میشود و از نظر وجود کمخونی مورد معاینه قرار میگیرد. در مراجعه بعدی ضمن انجام معاینات لازم، آموزشهای لازم در مورد تنظیم خانواده به مادر داده خواهد شد و در صورت لزوم برای انجام آزمایش پاپاسمیر نمونهبرداری بهعمل میآید. ? بازگشت قاعدگی پس از زایمان برگشت قاعدگی در زنان مختلف متفاوت است. این زمان ممکن است از 6 هفته تا یک سال پس از زایمان متغیر باشد. مادرانی که نوزاد خود را شیر میدهند دیرتر قاعده میشوند ولی اکثر مادران در ماه پنجم یا ششم بعد از زایمان قاعده خواهند شد. معمولاً خونریزی اولین قاعدگی کمی زیاد است ولی قاعدگی مانعی برای شیر دادن نخواهد بود و عارضهای برای نوزاد نخواهد داشت. بعضی از مادران فکر میکنند تا زمانیکه نوزاد خود را شیر میدهند حامله نخواهند شد هر چند شیردهی تا حدودی مانع حاملگی میوشد ولی بسیار اتفاق افتاده است که مادران در همین دوران بدون اینکه حتی اولین قاعدگی پس از زایمان اتفاق افتاده باشد، باردار شدهاند بنابراین لازم است به مادران در مورد تنظیم خانواده آگاهیهای لازم داده شود.
مطالب مرتبط: