امروزه در اطراف خود زیاد به گوش می خورد که می گویند کودکی پیش فعال است، معمولا کودک پر جنب و جوش را پیش فعال می گویند. بسیار گفته می شود اما در حقیقت این کلمه مخصوص کودکان بیش فعال است که بسیار پر تحرک و ناآرام هستند.


منظور از پر تحرکی یک فعالیت و یا بازی کودکانه نیست در واقع منظور اضطرار و اجبار برای خرابکاری است.این کودکان خیلی بی قرارند و معمولا دست به کارهای پر خطر و رعب آور میزنند که گاهی اوقات ممکن است آسیب های جبران ناپذیری به آنها وارد شود. کودکان بیش فعال با رژیم غذایی مناسب آرام تر  میشوند و گروهی از مواد غذایی مانند کاکائو، شکلات، نوشابه های رنگی، تنقلات این کودکان را تحریک پذیر تر میکند.
این بیماری از لحاظ دارو درمانی قابل کنترل است و باعث بهبودی کمک نیز میگردد.

به هیچ عنوان والدین و یا اعضاء خانواده بر روی شیطنت کودکان خود بر چسب بیش فعالی نزنند.


 

مطالب مرتبط: