به کودک خود چه نوع قطره آهنی بدهیم

به کودک خود چه نوع قطره آهنی بدهیم ؟ ایرانی یا خارجی؟!
قطره آهن

شیرخوارانی که تا 2 سالگی مکمل آهن مصرف نکرده اند علاوه بر این که دچار علایم کم خونی فقر آهن ،بی اشتهایی ،اضطراب و بی قراری می شوند دچار کاهش تمرکز و عملکرد مغزی حتی در سنین مدرسه می شوند .
میزان مورد نیاز آهن در شیرخواران 15میلی گرم در روز است.

 آهن در قطره های خوراکی به 4 فرم وجود دارد :

فروس سولفات که 20 درصد آن آهن المانته است .
فروس فومارات که 33 درصد آن آهن المانته است .
فروس گلوکونات که 11 درصد آن آهن المانته است .
ستیرات آمونیوم فریک که 18 درصد آن آهن المانته است .

هم اکنون ، تعدادی قطره ی آهن خارجی در داروخانه ها به فروش می رسد که به اشتباه به عنوان قطره آهن توسط والدین مصرف می گردند ولی میزان آهن کافی را ندارند که در زیر به چند نمونه آنها اشاره می شود :

قطره ویتان (vitane ) :روی قطره ویتان نوشته شده که 1 میلی لیتر آن ،17 میلی گرم فروس گلوکونات دارد .یعنی میزان آهن المانته ی قطره ویتان در 1 میلی لیتر 1/8 میلی گرم می باشد . (در صورتی که نیاز شیرخواران روزانه 15 میلی گرم می باشد )پس قطره ویتان به هیچ وجه توصیه نمی شود.

قطره میم (MIM) : روی قطره ی MIM  نوشته شده که 1 میلی لیتر آن معادل 17/4 میلی گرم فروس گلوکونات دارد که این میزان معادل 2 میلی گرم آهن المانته می باشد پس قطره ی میم نیز توصیه نمی شود .

شربت مینادکس تونیک (Minadex Tonic) : روی آن نوشته که 5 میلی لیتر از آن 12 میلی گرم فریک سیترات آمونیوم دارد که این میزان معادل 2 میلی گرم آهن المانته است و بنابراین توصیه نمی شود .

شربت سندروس (sandrous) :روی آن نوشته که 5 میلی لیتر آن معادل 17 میلی گرم فروس گلوکونات دارد که این میزان معادل 1/8 میلی گرم آهن المانته است و بنابراین توصیه نمی شود .

شربت ویتان (vitane) : روی آن نوشته که 5 میلی لیتر آن معادل 17 میلی گرم فروس گلوکونات دارد که این میزان معادل 1/9 میلی گرم آهن المانته است و بنابراین این توصیه نمی شود .

قطره های آهنی که در داروخانه ها موجود است و میزان آهن آنها کافی می باشد و توصیه می شود به شرح زیر می باشد :

اگر شیرخوار در مصرف آهن مشکلی ندارد اوق نمیزند و راحت میخورد قطره آهن ایرانی بدهید ولی اگر مشکل دارد؛ طعم و مزه قطره آهن خارجی بهتر بوده و براحتی کودک میخورد از قطره خارجی استفاده کنید

قطره های ایرانی که توصیه میشود:

قطره فروس سولفات و فرو دراپ که 1 میلی لیتر از آنها معادل 125 میلی گرم فروس سولفات دارد و میزان آهن المانته ی آن 25 میلی گرم می باشد بنابراین روزانه0/6 میلی لیتر از این قطره ها (معادل 15 قطره )نیاز روزانه شیرخواران به آهن را تامین می کند .

قطره های خارجی که توصیه میشود:

1- ایرویت (IROVIT)  :  یک میلی لیتر آن 15 میلی گرم آهن المانته دارد و میزان 1 میلی لیتر در روز کافی است .
2- قطره ی ایرونورم (Ironom) : یک میلی لیتر آن 25 میلی گرم آهن المانته دارد و میزان 0/6 میلی لیتر در روز کافی است .
3- قطره فروکیدز FERROKIDS):  D): نیم میلی لیتر آن 8 میلی گرم آهن المانته دارد و بنابراین 1 میلی لیتر در روز کفایت می کند .ضمن این که این قطره ویتامین Cهم همراه آهن دارد که به جذب آهن کمک می کند .

قطره آهنی بیشتر توصیه میشود که میزان آهن آن استاندارد بوده و ملح آن ترجیحا "گلوتامات" یا "فومارات" باشد تا -سولفات- . زیرا تحمل آن برای شیرخوار راحتتر بوده و طعم بهتری داشته و جذب سریعتری نیز دارد ( مانند قطره های فروسانول یا فروکید )

از 15 روزگی قطره آد به کودک بدهید و از زمان شروع غذای کمکی(6ماه کامل در کودکان با وزن طبیعی/4 ماه و زمانی که دوبرابر وزن تولد کودکان نارس و کودکان با وزن کمتر از 2500) آهن+مولتی ویتامین

در کنار قطره آهن،توصیه میگردد از مولتی ویتامینی استفاده شود که میزان ویتامین D موجود در آنها از 400 واحد کمتر نباشد.


مطالب مرتبط: