بیماری‌های کبدی در بارداری
تغییرات انزیم های کبدی منجر به ایجاد بیماری خاصی در مادر نمیشود، اما در بررسی آزمایشگاهی این تفاوتها در خون مادران باردار مشاهده میگردد. زردی در بارداری از بیماریهای شایع کبدی در بارداری، یرقان عودکننده بارداری یا زردی بارداری است که در اثر تغییرات هورمونی، میزان اسیدهای صفراوی در خون افزایش یافته و منجر به خارش شدید میگردد. این خارش به خصوص در کف پاها رخ میدهد، اما میتواند در تمام بدن حس شود. به دنبال آن، زردی به علت افزایش بیلیروبین خون رخ میدهد. بیماری اغلب در سه ماهه آخر بارداری و به خصوص در کسانی که چند قلو باردار هستند رخ میدهد. این بیماری زمینه ارثی و ژنتیکی دارد و گاه در افرادی که داروهای خاصی مصرف میکنند، دیده میشود. جهت تشخیص این بیماری از بیماریهای دیگری مثل پره اکلامپسی (مسمومیت حاملگی)، هپاتیت یا بیماریهای پوستی شایع در بارداری که با خارش همراه هستند، باید از آزمایشهای خونی مثل بررسی آنزیمهای کبدی و کلسترول، تحت نظر پزشک استفاده کرد. پس از تشخیص، از داروهایی برای کاهش خارش پوستی استفاده میشود، اما مهمتر آن که این مادران در اواخر بارداری باید تحت نظارت شدید پزشک باشند، چون احتمال زایمان زودرس و مرگ جنین و دفع مکونیوم (مدفوع جنین) در مایع آمنیوتیک (آب اطراف جنین)، در این افراد بیشتر است و در اولین فرصتی که جنین رسیده شد، باید اقدام به زایمان کرد تا از این عوارض جلوگیری شود. پس از زایمان، بیماری زردی و خارش ناشی از آن از بین میرود، اما احتمال عود آن در حاملگی بعدی وجود دارد همین طور احتمال بروز بیماری زردی با مصرف قرصهای جلوگیری از بارداری حاوی استروژن نیز وجود دارد

مطالب مرتبط: