بی‌خوابی در زمان حاملگی

آیا ممکن است این عارضه به خاطر عدم احساس راحتی در تختخواب، نیاز به ادرار مرتب، خارش پا و هیجان ناشی از بچهدار شدن ایجاد شده باشد ؟ با این حجم وسیع از مزاحمتهای فیزیکی و احساسی خواب که باید با آنها کنار بیایید، غیرمنتظره نیست که 78 درصد از زنان در زمان حاملگی با بیخوابی و دیگر مشکلات مربوط به خواب روبرو هستند. گرچه غم همیشه همراهی میجوید، شمردن دقیقههای ساعت و تماشای گذر زمان هیچ احساس راحتی و آرامشی به شما نخواهد بخشید.

نخست و از همه مهمتر، خیره شدن به ساعت را متوقف کنید. نگران بودن از کمخوابی تنها بر مشکل خواهد افزود. در عوض، با یک دوش آب ولرم پیش از خواب خود را آرام سازید یا – اگر خود و همسرتان آمادگیاش را دارید – از او بخواهید ماساژتان دهد. یا از یک تکنیک آرامبخش پیش از خواب بهره بگیرید، تکنیکهایی چون آرامسازی عضلات یا مدیتیشن.
همچنین پیش از رفتن به تختخواب، مطمئن شوید که اتاقتان دمای خوبی برای خواب دارد. آیا به اندازهی کافی تاریک و ساکت است ؟ پردههای سنگین و تیره میتواند نورهای ناخواسته را مهار کند، و ضبط صوت میتواند سر و صدای ترافیک را با موزیک آرامشبخش جایگزین سازد.
اگر 20 تا 30 دقیقه بعد از اینکه به تختخواب رفتید خوابتان نبرد، برخیزید و به اتاق دیگری بروید. مجلهای بخوانید و به موزیک گوش دهید تا زمانی که احساس خوابآلودگی بر شما غلبه کند، آنگاه به تختخواب برگردید.
فراتر از همهی اینها، از بیخوابی خود احساس نگرانی نکنید. نگرانی در مورد این قضیه تنها موجب افزودن بر مشکل خواهد شد – و روز آینده احساس شکستگی خواهید کرد. واضح است که اگر با بینظمی جدی در خواب مواجه هستید باید با دکتر خود مشورت کنید. تا آن زمان، به خود یادآوری کنید که بیخوابی ممکن است ناراحت کننده باشد، ولی در زمان حاملگی کاملاً نرمال و عادیست.

مطالب مرتبط: