بی توجهی پدر و مادر به فرزندان
 

والدین مراقب باشند کودکان و نوجوانان وقتی با تکنولوژی تلفن همراه که دارای ویژگیهایی مانند پیامک، بلوتوث، عکسبرداری و فیلمبرداری است، آشنا میشوند دیگر کمتر حوصله درس خواندن را دارند و این بیتوجهی افت تحصیلی را به دنبال دارد.

مشاوران خانواده تاکید دارند که والدین با استفاده متعادل و صحیح از ابزار الکترونیک میتوانند الگوی خوبی برای فرزندانشان باشند.

برای اینکه والدین الگوی خوبی برای فرزندانشان باشند باید از استفاده مکرر و افراطی از تلفن همراه و کامپیوتر در مقابل فرزندانشان جدا پرهیز کنند. والدین خود نقش موثری در اعتیاد فرزندان به دنیای مجازی بازی میکنند. پدر و مادرهایی که به محض رسیدن به خانه نخستین کارشان بررسی ایمیلها، پیامکها و پروفایلهای اینترنتیشان است، این شیوه زندگی را در فرزندانشان نیز تقویت میکنند.

مطالعاتی که اخیرا در دانشگاه کالیفرنیا انجام شده نشان میدهد استفاده زیاد از وسایل الکترونیک در سنین جوانی، مهارتهای اجتماعی کودکان را به خطر میاندازد و تحلیل میبرد.

 مشاوران خانواده در انگلیس توصیه میکنند که والدین با کنار گذاشتن وسایل الکترونیک باید زمان بیشتری را به گفتوگوها و گپزدنهای رو در رو با فرزندانشان اختصاص دهند و اعضای خانواده برای صرف وعدههای غذایی به جای جمع شدن دور تلویزیون، کنار یکدیگر دور یک میز بنشینند.
مطالب مرتبط: