دیدن تئاتر یکی از سرگرمی های بسیار جذاب برای فرزندان است. علی اکبر حلیمی نمایش «میهمان غار» که مضمونی دینی دارد را با روایت و زاویه نگاه کودکانه در جشنواره تئاترعروسکی تهران مبارک اجرا میکند. او با بیان اینکه «میهمان غار» مضمونی دینی دارد درباره داستان این نمایش ادامه داد: داستان نمایش ماجرای نجات معجزه آسا پیامبر اسلام(ص)به فرمان خدا توسط عنکبوتها و یک پرنده در غار ثور است.

این کارگردان افزود: ما این داستان را از زاویه نگاه کودکانه و فانتزی مورد تاکید قرار دادهایم به گونهای که بچههای 5 تا 12 سال به راحتی میتوانند با آن ارتباط برقرار کنند، در اجراهایی قبلی که در مشهد داشتیم بیش از 25 هزار کودک نمایش را دیدن و ارتباط خوبی برقرار کردند.

این کارگردان در گفتوگویی با خبرنگار تئاتر خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، درباره این اثر نمایشی یادآورشد: متن این کار سال 86 برگزیده جشنواره ملی نمایشنامه نویسی پیامبر اعظم(ص) در بخش کودک بود و سال 91 این نمایشنامه از سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان منتشر شد، سال 92 این اثر به تولید رسید و بیش از 200 اجرا در مشهد داشتیم.

به گزارش ایسنا، جشنواره تئاتر عروسکی تهران مبارک از 22 تا 29 شهریور برگزار میشود.

مطالب مرتبط: