در ادامه این مطلب نمونه هایی از تابلوهای ساخته شده با کاموا را خدمتتان معرفی خواهیم کرد:

طرحتان را روی مقوا بکشید و شروع به چسباندن کاموا روی خطوط دور طرح کنید. سپس دورگیری که تمام شد به طرف داخل بیایید و رج به رج کاموا را بچسبانید و جلو بروید. از نوک قیچی یا منقاش و یا خلال دندان برای کمک به چسباندن کاموا می توانید کمک بگیرید. بعد از اینکه داخل طرح را با کاموا پر کردین قسمت خارجی آن را هم کاموا بچسبانید !

تابلوی هنری با کاموا

تابلوی هنری با کاموا

تابلوی هنری با کاموا

تابلوی هنری با کاموا

تابلوی هنری با کاموا


مطالب مرتبط: