تاثیر زایمان‌ها در سلامت آینده زنان

داشتن فرزند بزرگترین موهبتی ست که خداوند به انسانها مرحمت نموده است. نداشتن فرزند ، داشتن فرزند زیاد ، بارداری در سن پایین یا عدم فاصله گذاری کافی میان بارداری ها می تواند برای سلامت آینده ، زنان مضر باشد . هر چند پس از 40 سالگی قدرت باروری زنان کمتر می شود ، اما به نظر می رسد کسانی که در این سن باردار می شوند در آینده مشکلات پزشکی کمتری دارند . ازدواج و مادر شدن تاثیر زیادی در سلام آینده زنان دارد و در برخی موارد به اندازه موقعیت اجتماعی و اقتصادی افراد دارای اهمیت است . مادران مسن تر در دوران پیری از سلامت بیشتری برخوردار بودند . شاید علت این باشد که زنان در این سن در صورتی باردار می شوند که از سلامت و توانایی کافی برای مراقبت از فرزند خود برخوردار باشند . فاصله گذاری کم میان بارداری ها تاثیر منفی بر سلامت پدران و مادران می گذارد . و علت آن فضاهای روانی و فیزیولوژیکی فاصله سنی بسیار کم بین فرزندان می داند . روابط پایدار در سلامت زوجها نیز موثر است ؛ هر چند زنان همیشه متوجه تاثیر آن نمی شوند . وقتی از زنان خواسته شد سلامت خودشان را ارزیابی کنند ، زنان متاهل ارزیابی پایین تری در مقایسه با زنان مجرد از سلامت خود داشتند ، در حالی که میزان مرگ و میر در زنان مجرد بالاتر است .


مطالب مرتبط: