تاثیر مهم نحوه خوابیدن مادر باردار بر سلامت جنین
اولین و مهمترین دلیل برای مشکلهای خواب در دوران باداری، افزایش اندازه جنین است که یافتن وضعیتی راحت برای خوابیدن را برای زن باردار، مشکل میکند. در بارداری، مجموعهای از مشکلها ممکن است خواب را مختل کند؛ از جمله تهوع، سوزش سردل، گرفتگی عضلههای ساق و خرخر کردن. برخی از این مشکلها البته اجتنابناپذیر است ولی ممکن است به علت عادتهای خوابی که یک زن از قبل از بارداری دارد نیز این مشکلها تشدید شوند... مشکلهای جسمی که در دوران بارداری، خواب را مختل میکنند نیز عبارتند از: 1.نیاز مکرر به ادارار کردن: کلیهها در دوران بارداری برای تصفیه حجم خون اضافی (30 تا 50 درصد افزایش نسبت به پیش از بارداری) شدیدتر کار میکنند و این فرآیند، تصفیه ادارار بیشتری ایجاد میکند. همچنین جنین در حال رشد است و رحم بزرگتر میشود و در نتیجه فشار بیشتری از بیرون روی مثانه وارد میشود. این تغییرها باعث میشود که مجبور شوید در روز و شب بیشتر به توالت بروید. 2.افزایش سرعت ضربان قلب: ضربان قلب شما حین بارداری افزایش مییابد و از آنجایی که بیشتر خون شما به سمت رحم میرود، قلب شما باید سختتر کار کند تا خون را به بقیه بدن برساند. 3.تنگی نفس: در ابتدا، تنفس شما ممکن است تحت تاثیر افزایش هورمونهای بارداری قرار گیرد، که باعث میشوند تنفس عمیقتر شود. این وضعیت ممکن است این احساس را در شما ایجاد کند که برای تنفس هوا دارید تلاش بیشتری میکنید. در ادامه بارداری با بزرگ شدن رحم که فضای بیشتری در لگن و شکم را به خود اختصاص میدهد و بر دیافراگم (پردهای عضلانی میان ریهها و اندامهای شکم) فشار میآورد، ممکن است احساس کنید تنفس برایتان مشکلتر شده است. 4 .گرفتگی عضلههای ساق پا و کمردرد: درد در ساق پا و کمر تا حدی ناشی از وزن اضافی جنین و رحم است. بدن شما در طول بارداری، هورمونی به نام ریلکسین تولید میکند که شما را آماده زایمان میکند. یکی از آثار این هورمون آن است که رباطها را در سراسر بدن شلتر میکند و به این ترتیب، پایداری بدن شما کاهش مییابد و آسیبپذیری بیشتری نسبت به صدمهها، مخصوصا در کمرتان پیدا میکنید . 5.سوزش سردل و یبوست: بسیاری از زنان باردار دچار سوزش سر دل میشوند که ناشی از بازگشت محتویات معده به درون مری است. فعالیت همه دستگاه گوارش در طول بارداری کند میشود، غذا مدت بیشتری در معده و روده باقی میماند. هم سوزش سردل و هم یبوست ممکن است در ادامه بارداری بدتر شود، زیرا بزرگتر شدن رحم بر معده و روده بزرگ فشار میآورد. استرس هم ممکن است خواب را مختل کند. ممکن است در مورد سلامت جنینتان هم نگران باشید و در مورد تواناییتان به عنوان والد اضطراب داشته باشید و این شما را در طول یک شب بیدار نگه دارد. بهترین وضعیت خواب در بارداری از ابتدای بارداری باید سعی کنید به خوابیدن به پهلو عادت کنید. خوابیدن به پهلو و جمع کردن زانو احتمالا راحتترین وضعیت برای شما خواهد بود. این وضعیت همچنین کار قلب را راحتتر میکند، چرا که مانع میشود وزن جنین روی ورید بزرگی (به نام ورید اجوف تحتانی) که خون را از پاهای شما به قلب باز میگرداند، بیفتد. برخی از پزشکان بهطور خاص توصیه میکنند زنان باردار روی پهلوی چپ بخوابند؛ زیرا کبد شما در سمت راست شکم شما قرار دارد و خوابیدن روی پهلوی چپ از فشار رحم روی کبد جلوگیری میکند. خوابیدن روی پهلوی چپ همچنین گردش خون به قلب را هم تسهیل میکند و بهترین وضعیت برای جریان خون برای جنین، رحم و کلیهها را فراهم میآورد. نگران نباشید که ممکن است حین خواب بغلتید و روی پشتتان قرار بگیرید. غلتیدن در خواب بخشی طبیعی از خوابیدن است که تحت کنترل شما نیست. به هر حال به احتمال زیاد، در سهماهه سوم بارداری غلتیدن در خواب و روی پشت قرار گرفتن متوقف میشود، زیرا بسیار ناراحتکننده است. اگر روی پشتتان بغلتید و وزن جنین روی ورید اجوف تحتانی بیفتد، ناراحتی حاصل از آن، احتمالا شما را بیدار خواهد کرد. با دکترتان در این باره مشورت کنید. او ممکن است پیشنهاد کند که با استفاده از بالش بدنتان روی پهلویتان نگهدارید. سعی کنید گذاشتنها بالش را امتحان کنید تا بهترین وضعیت برای خواب را پیدا کنید. برخی از زنان با گذاشتن بالش زیر شکم یا میان ساق پاهایشان احساس راحتی میکنند. همچنین گذاشتن بالش تاشده یا پتوی لولهشده در گودی کمر ممکن است به کاهش فشار روی کمر کمک کند. در بازار نیز میتوانید «بالشهای بارداری» را پیدا کنید. اگر میخواهید از این بالشها بخرید، اول با دکترتان مشورت کنید تا معلوم شود کدام یک از آنها برایتان مناسبتر است. اگر باز هم نتوانستم بخوابم، چه؟ بله، مواردی پیش میآید که با همه این کارها، باز خوابتان نمیبرد. در این موارد، به جای اینکه در تختخوابتان غلت بزنید و ساعتها را بشمارید، باید از بستر برخیزید و کاری انجام دهید؛ کتابی بخوانید، موسیقی گوش کنید، تلویزیون تماشا کنید، نامهها یا ایمیلهایتان را مرور کنید یا هر فعالیت لذتبخش دیگری انجام دهید. وقتی احساس خستگی کردید، به بستر بازگردید تا خوابتان ببرد. اگر ممکن است، در طول روز چرتهای کوتاهمدت (30 تا 60 دقیقهای) بزنید تا کمبود خوابتان جبران شود. زیاد طول نخواهد کشید که با زایمان نوزادتان، او قوانین خواب را در خانه عوض خواهد کرد؛ بنابراین باید کمکم به از خواب پریدن هم عادت کنید!

مطالب مرتبط: