تاثیر ورزش بر کاهش درد های دوران بارداری

تمرینات ورزشی ، دردهای کمر و لگن ناشی از بارداری را کاهش می دهد .
به گزارش شبکه بررسی دانشمندان انستیتو کار و سلامت تورنتو نشان می دهد : خانم های بارداری که ورزش می کنند ، دردهای کمر و لگن ناشی از بارداری در آنان کاهش می یابد .

به گفته پژوهشگران، بیش از دو سوم زنان باردار ، از درد های کمر ، ناشی از بارداری شاکی هستند و نزدیک به یک پنجم زنان باردار ، به دردهای لگنی ناشی از بارداری مبتلا می شوند .

بر اساس این بررسی ورزش های تقویتی و آبی ، بر کاهش درد های لگنی و کمر ، موثر است .

دانشمندان به زنان بادار توصیه می کنند برای کاهش درد های لگنی، از نشستن به طور ثابت به مدت طولانی پرهیز کنند .

بررسیهای پیشین نشان داده است طب سوزنی نیز در کاهش دردهای لگنی و کمر ناشی از بارداری موثر است .

مطالب مرتبط: