تاثیر ویتامین B9 بر مغز جنین
ویتامین B9 جزو مکملهایی است که برای خانمهای باردار تجویز میشود. اخیراً محققان به این نتیجه رسیدهاند که مصرف این ویتامین خطر بروز تومورهای مغزی کودکان را کاهش میدهد. مغز به طور معمول ویتامین B9 برای خانمهای باردار یا خانمهایی که قصد بچه دار شدن دارند تجویز میشود. به خاطر این که این ویتامین خطر نقصهای لولهی عصبی نوزاد را تا بیش از 70 درصد کاهش میدهد. نقصهای لولهی عصبی مانند اسپینا بیفیدا (spina bifida) جزو ناهنجاریهای سیستم عصبی محسوب میشود که معمولاً با عمل جراحی نوزاد درمان پذیر است اما در هر حال این ناهنجاریها جدی و به مشکلاتی از قبیل بی اختیاری، مشکلات حسی، فلج، رعشه و غیره همراه منجر میشود. یک گروه از محققان استرالیایی که به طور فعالی روی تومورهای مغزی کودکان مطالعه میکردند به بررسی تأثیر ویتامین B9 پرداختند. این محققان روی عادتهای غذایی مادران 327 کودک مبتلا به تومورهای مغزی و همچنین 867 مادر کودکان سالم مطالعاتی انجام دادند. بررسیها نشان داد کودکان زنهایی که در طول یا قبل از بارداری ویتامین B9 مصرف کردهاند کمتر دچار تومورهای مغزی شدهاند محققان میخواستند بدانند این خانمها در طول بارداری و قبل از آن چقدر از این ویتامین و با چه دُزی استفاده کردهاند. بررسیها نشان داد کودکان زنهایی که در طول یا قبل از بارداری ویتامین B9 مصرف کردهاند کمتر دچار تومورهای مغزی شدهاند. محققان معتقدند مصرف این ویتامین در طول بارداری تأثیر زیادی در رشد طبیعی جنین دارد. توصیه محققان این است که خانمهای باردار و خانمهایی که قصد بارداری دارند حتماً به طور مرتب از این مکملها استفاده کنند.

مطالب مرتبط: