معمولا شب ها اکثر دردهای استخوان کودکان دیده می شود و بدون هیچ علامتی است که بر اثر تحرک زیاد کودک و سرد و گرم شدن استخوان وی رخ می دهد. بروز درد، علامت خوبی نیست ولی از این منظر که درد منتقل کننده پیام است، ارزیابی علت درد مهم است و نباید از آن غفلت کرد.

درد در کودکان به واسطه داشتن استخوانهای ظریف در ناحیه دست و پا به دلیل تحرک بیش از حد، بیشتر از گروه های سنی دیگر بروز پیدا میکند که در این رابطه، محل درد و علائم همراه با درد مهم است.

درد میتواند به تنهایی بروز پیدا کند، از سوی دیگر اظهار ناراحتی از درد میتواند همراه با تورم و قرمزی در قسمتهای مختلفی از استخوان دست و پا بروز همراه باشد.

 اکثر دردهایی که در استخوان کودکان دیده میشود، شب هنگام رخ میدهد و بدون هیچ علامتی است. وی افزود: این دسته از دردها، دردهایی هستند که بر اثر تحرک زیاد کودک و سرد و گرم شدن استخوان رخ میدهد.

اگر درد ممتد باشد و در بازههای زمانی متفاوت بروز پیدا کند نیاز به ارزیابی و دقت بیشتر دارد. فوق تخصص غدد کودکان در پاسخ به پرسش مبنی بر اصطلاح "درد رشد" گفت: اصطلاح درد رشد این روزها زیاد دیده میشود اما باید عنوان کرد که خود رشد، درد ایجاد نمیکند چرا که اگر چنین چیزی صحت داشت در نوزادان زیر 2 سال و در کودکانی که به سن بلوغ میرسند و سرعت رشد در آنها زیاد است این درد باید بیش از پیش بروز پیدا میکرد.

درد میتواند علائم یکسری از بیماریها باشد؛ مثلاً بعد از عفونت ویروسی، غلاف مفصل متورم شده و درد یکی دو روزه و لنگیدن را به دنبال داشته باشد که خود به خود نیز خوب میشود.

 کمبود و ناکافی بودن ویتامین D و به دنبال آن راشیتیسم، از شایعترین علائم درد استخوانی است. فوق تخصص غدد کودکان گفت: اکثر دردهای کودکان به علت تحرک بیش از حد است که در جای خود بیاهمیت است البته درد را باید نسبت به سن کودک سنجید.

توصیه می شود با بروز هرگونه دردی در استخوان کودک برای اطمینان بیشتر به پزشک مراجعه کنند.

مطالب مرتبط: