سرکه  :  1 لیتر
نمک  :   قدری
پوست پرتقال  :  400 گرم
فلفل  :   قدری
پوست نارنج  :   قدری

پوست پرتقال و نارنج را بدون آن که سفیدی آن را بگیریم دو بار در آب میجوشانیم و یک روز در آب سرد خیس میکنیم. در این مدت آب آن را چند بار عوض کرده تا تلخی آن گرفته شود بعد پوستها را روی یک پارچه پهن میکنیم تا رطوبت آن گرفته شود بعد آنها را چرخ میکنیم سرکه را روی پوست پرتقال چرخ شده میریزیم و کمی نمک و فلفل به آن میزنیم و میگذاریم بجوشد تا سرکه به خورد پوستها برود و کمی هم غلیظ شود بعد آن را از روی حرارت بر میداریم و میگذاریم سرد شود در شیشه میریزیم و درب آن را میبندیم و در جای خنک نگه میداریم. بعد از یک هفته میتوانیم از ترشی استفاده کنیم (با پوست نارنگی و لیموترش هم به همین طریق ترشی درست کنیم).