ترفندی ساده برای راحت و تمیز بریدن CD

ترفندی ساده برای راحت و تمیز بریدن CD را ببینید

مقداری آب داخل یک ظرف بریزید و بگذارید به حد جوش برسد و اجاق را خاموش کنید

ترفندی ساده برای راحت و تمیز بریدن CD

CD ها را بگذارید داخل ظرف محتوی آب جوش و چند دقیقه رهایشان کنید

ترفندی ساده برای راحت و تمیز بریدن CD

با یک قیچی بزرگ و تیز CD ها را به اشکال مختلف ببرید

ترفندی ساده برای راحت و تمیز بریدن CD

وقتی CDهارا از آب بیرون آوردید، لایه شیشه ای را به راحتی جدا کنید

DVD ها دو لایه هستند، وقتی از آب بیرونشان آوردید، لایه شیشه ای را به راحتی جدا کنید (آن ها را دور نیندازید کارشان داریم)!

بعد از جدا کردن لایه شیشه ای به راحتی لایه زیری را ببرید.


مطالب مرتبط: