افرادی که قند دارند یا رژیم دارند به جای شربت و آبمیوه آب می نوشند در این موارد می توانید آب را با استفاده از یخ و میوه طعم دار کنیم

تکههای رنگارنگ یخهای میوهای، خوردن آب را هیجان انگیز میکنند، میتوانید از میوههای مختلف و همینطور نعناع و گیاهان خوشبو برای این کار استفاده کنید. البته میتوانید یخها را جدا جدا و یا با هم استفاده کنید. برای این کار میتوانید میوهها را خرد یا له کرده (سبزیها را خرد کنید) و با کمی آب در قالبهای یخ بریزید و بگذارید تا یخ بزنند. چند نمونه یخ میوهای را در اینجا ببینید:

مطالب مرتبط: