مهمتر از طعم غذا شکل ظاهری غذاست که میل و اشتیاق افراد را نسبت به غذا دو چندان می کند.نانهای ساندویچی را سعی میکنیم به یک اندازه و کمی برشته انتخاب کنیم. حدود شش تا هفت سانتیمتر از جلوی هر نان را شبیه کفش در نظر میگیریم. قسمتی را که پا در آن قرار میگیرد را فرض کرده و آن قسمت را با چاقو برش زده و جدا میکنیم. داخل آن را مقداری خالی کرده و با انواع سالادهایی که شبیه سالاد الویه هستند پر میکنیم.

برای تزیین جلوی کفش، میتوانیم قبل از ریختن سالاد در آن با نوک چاقو سوراخهایی در دو ردیف که مقابل هم باشند ایجاد کنیم و ساقه پیازچه را به عنوان بند کفشهایمان از آنها رد کنیم و با هویج یا گوجهفرنگی مینیاتوری روی هر کدام از کفشها را تزیین کنیم.

مطالب مرتبط: