تشخیص بیماریهای جنین
بیماریهای قلبی جنین از هفته 18 بارداری قابل تشخیص است عضو هیئت رئیسه انجمن قلب کودکان گفت: نواقص دریچهای قلبی از جمله بیماریهای شایع قلبی مادرزادی است اما در صورت مراجعه به موقع، بیماریهای قلبی جنین از هفته 18 بارداری قابل تشخیص است. حجت مرتضاییان امروز در نشست خبری سومین همایش قلب کودکان ایران در محل بیمارستان قلب شهید رجایی گفت: نواقص دریچهای قلبی از جمله بیماریهای شایع مادرزادی قلبی است. وی درباره نحوه و زمان تشخیص بیماری قلبی در جنین اظهار داشت: اکو کاردیوگرافی جنینی در هفته هجدهم بارداری روش مناسبی برای تشخیص زود هنگام بیماری مادرزادی قلبی در جنین مادران باردار است البته این امکان را داریم که زودتر از این زمان به روش اکو کاردیو گرافی جنینی وجود بیماری را تشخیص دهیم. دبیر اجرایی سومین همایش قلب کودکان ایران، با اظهار این مطلب که مادران باردار نباید دچار نگرانیهای بیمورد در خصوص سلامت جنین خود باشند، افزود: امروزه به واسطه اجرای طرح غربالگری مادران و جنینها توسط متخصصان رادیولوژی و زنان، در صورت بروز تردید نسبت به وجود بیماریهای قلبی مادرزادی در جنین، این موارد به متخصص قلب کودکان ارجاع میشود. وی درمورد جنینهای مبتلا به بیماریهای قلبی نیز تصریح کرد: جنین در طول دوره بارداری در چند نوبت ویزیت مادران باردار، تحت نظر قرار میگیرد تا در شرایط مناسب پس از تولد تحت درمان قرار گیرد؛ امروزه ما قادر هستیم بخش عمدهای از این بیماران را به صورت کامل درمان کنیم. مرتضاییان گفت: غیر قابل درمان بودن بخش کمی از این بیماران 2 دلیل عمده دارد.مراجعه دیر هنگام یا تعدد مشکلات داخل قلبی باعث غیر قابل درمان شناخته شدن این بیماریها میشود ولی خوشبختانه این امکان برای بخش عمدهای از بیماران وجود دارد که درمان قطعی شوند. وی بیماریهای ژنتیک یا نواقص ژنتیکی را بخشی کوچک از علت بیماریهای مادر زادی قلبی دانست و تصریح کرد: عوامل اصلی بیماریهای مادرزادی قلبی تا به حال شناخته نشده است و متخصصان معتقدند که علت بروز آن چند علتی است. مرتضاییان در خصوص سطح علمی ایران در زمینه درمان بیماریها و نارساییهای قلبی اطفال گفت: با توجه به رشد روشهای تشخیص نوین و آموزش متخصصان ایرانی و به کمک و حمایت اساتید ایرانی، جایگاه خوب و مناسبی در درمان اینگونه بیماریها داریم به شکلی که پذیرای بیمارانی از سطح کشورهای منطقه در ایران هستیم. پریدخت نخستین داوری، نائب رئیس انجمن قلب کودکان ایران نیز در این نشست خبری با تشریح برنامههای سومین همایش قلب کودکان ایران اظهار داشت: این همایش با هدف ارائه تازههای تشخیصی و درمانی بیماریهای مادرزادی قلب برگزار میشود. دبیر علمی این همایش گفت: 3 پانل و 4 کارگاه با موضوعات جراحی و اقدامات مداخلهای غیر جراحی، اکوجنینی، paceMaker، Stenting CHD و HoterMonitoring برگزار خواهد شد. وی افزود: از حدود 60 مقاله ارسال شده به دبیرخانه این همایش،50 مقاله پذیرفته شده و در سه بخش، سخنرانی، پوستر و گزارش موارد نادر، در زمان برگزاری همایش ارائه خواهد شد. نائب رئیس انجمن قلب کودکان ایران به برنامههای جانبی این کنگره اشاره کرد و گفت: پخش زنده 10 "اقدامات مداخله غیر جراحیهای قلب و عروق کودکان " که متخصصان داخلی و خارجی در این امر دخالت دارند، از برنامههای جانبی این همایش است. وی در خصوص مهمانان خارجی این همایش نیز اظهار داشت: سخنرانانی از کشورهای آلمان، مالزی، لهستان و یونان برای ارائه مقالات و همچنین اجرای اقدامات غیر جراحی قلب و عروق در این کنگره حضور خواهند داشت.

مطالب مرتبط: