تا به حال شاهزادگان دیزنی را در دنیای واقعی تصور کرده اید؟ Jirka Väätäinen هنرمند فنلاندی و طراح در ملبورن این سوال را با این مجموعه عکس خود پاسخ داده است.

تا به حال شاهزادگان دیزنی را در دنیای واقعی تصور کرده اید؟ Jirka Väätäinen هنرمند فنلاندی و طراح در ملبورن این سوال را با این مجموعه عکس خود پاسخ داده است. هرکسی زمانی در دوران کودکی خود با این شخصیت ها آشنا شده و آنها را دوست می دارد اما حتی اگر آنها را ندیده اید جالب است که ببینید آنها واقعا چه شکلی هستند. مجموعه عکس شاهزادگان دیزنی در زندگی واقعی را مشاهده کنید.

پرنس چارمینگ، سیندرلا

تصاویر شاهزادگان دیزنی در دنیای واقعی

 

علاالدین

 تصاویر شاهزادگان دیزنی در دنیای واقعی

پرنس آدم، دیو و دلبر

 تصاویر شاهزادگان دیزنی در دنیای واقعی

 

تارزان

 تصاویر شاهزادگان دیزنی در دنیای واقعی

 

شاهزاده فیلیپ، زیبای خفته

 تصاویر شاهزادگان دیزنی در دنیای واقعی

 

جان اسمیت، پوکاهونتاس

 تصاویر شاهزادگان دیزنی در دنیای واقعی

هرکول

 تصاویر شاهزادگان دیزنی در دنیای واقعی

 


مطالب مرتبط: